Sessie 2: Monitoring van de taalontwikkeling in de nieuwe inburgering

De verhoging van het streefniveau naar B1 in de nieuwe inburgering is een uitdaging voor alle betrokkenen. Het volgen van de taalontwikkeling na een goede niveaubepaling bij de Brede Intake is belangrijk, omdat er binnen de B1-route afgeschaald kan worden naar niveau A2 voor 1 of meerdere onderdelen. In deze sessie nemen we de deelnemers mee in de mogelijkheden van de inzet van methode-onafhankelijke toetsen. Zo is er aandacht voor het maken van een toetsplan, het interpreteren van de verschillende vormen van toetsuitslagen, feedback en de mogelijke vervolgacties.

Voor wie?

Deze sessie is interessant voor docenten NT2 en medewerkers van taalaanbieders die inburgeringscursussen verzorgen en gemeentefunctionarissen die betrokken zijn bij de uitvoering van de Wet inburgering 2021.

Spreker

Judith Richters is productmanager Overheid bij Bureau ICE. Zij is verantwoordelijk voor de Inburgerings- en Staatsexamens die Bureau ICE ontwikkelt. Op basis van haar jarenlange en veelzijdige ervaring deelt ze graag haar visie op het monitoren van de taalontwikkeling tijdens de nieuwe inburgering.