Online event - Inzicht in ontwikkeling
Online event - Inzicht in ontwikkeling

Programma NT2

NT2

Bij Bureau ICE zijn we ervan overtuigd dat ieder lerend mens zich optimaal moet kunnen ontwikkelen. We maken daarom eerlijke toetsen en examens van hoge kwaliteit voor onderwijs en overheid. Zo ontwikkelen we al ruim 10 jaar delen van het inburgeringsexamen en al ruim 25 jaar onderdelen van het Staatsexamen NT2.

We trappen om 14:45 af met Jan Bransen. Vanaf 15:30 kun je onderstaande sessies volgen.

Sessie 1: Komt helaas te vervallen

Volg in plaats hiervan een van onze andere inspirerende sessies....
Lees verder
Spreker Sessie 2: Monitoring van de taalontwikkeling in de nieuwe inburgering

Sessie 2: Monitoring van de taalontwikkeling in de nieuwe inburgering

In deze sessie nemen we de deelnemers mee in de mogelijkheden van de inzet van methode-onafhankelijke toetsen. Zo is er aandacht voor het maken van een toetsplan, het interpreteren van de verschillende vormen van toetsuitslagen, feedback en de mogelijke vervolgacties....
Lees verder

Sessie 3: Het gebruik van het Rubrics beoordelingsmodel

In deze sessie komt het hoe en waarom van het Rubrics Beoordelingsmodel aan bod en wordt gedemonstreerd hoe het beoordelen in het toetsplatform precies werkt....
Lees verder
Spreker Sessie 3: Het gebruik van het Rubrics beoordelingsmodel