Contact
MBO - TOA - Header productpagina desktop - Bureau ICE
MBO - TOA - Header productpagina mobiel - Bureau ICE

Over toetsing en examinering in het mbo

Een waardevol diploma, een waardevolle opleiding

De afgelopen jaren heeft het mbo in Nederland onder een vergrootglas gelegen. Door enkele misstanden was de controle van roc’s lange tijd hoge prioriteit bij de Onderwijsinspectie. Ook de media doken en duiken er direct bovenop als er misstanden blijken bij een opleiding of instelling. Deze aandacht heeft verschillende effecten gehad:

  • Scholen zijn zich veel bewuster geworden van kwaliteitsborging.
  • Scholen zijn zich in grote mate gaan verantwoorden.
  • Scholen zijn minder vrij gaan bewegen.

 

Kwaliteitsborging: goede vakmensen de markt in

Met de komst van de kwalificatiedossiers, hebben beroepsrichtingen in het mbo een helder kader gekregen. Het is voor iedereen duidelijker waaraan een vakman of -vrouw moet voldoen wanneer hij of zij afgestudeerd is. Dit komt de eenheid van de opleidingen en examens ten goede. Wanneer de norm die in de kwalificatiedossiers staat, gemeten wordt met eerlijke examens in een eerlijk proces, kunnen bedrijven in de regio erop vertrouwen dat een student altijd goed opgeleid is, ongeacht de onderwijsinstelling.

Kwaliteitsborging: eenduidige processen en eerlijke beoordelingen

Toetsing en examinering is in het mbo een gestructureerd proces geworden, waardoor alle studenten een eerlijke kans krijgen op het halen van een diploma. Er zijn afspraken over examencondities, beoordelingsmodellen en PDCA-cycli. Examencommissies weten (ongeveer) wat ze moeten doen en ook docenten beginnen de noodzaak in te zien van zo’n gestructureerde organisatie. Immers, een niet-valide examen betekent een diploma zonder waarde. Hierdoor wordt het examenproces steeds minder een los beleidsproject van het College van Bestuur, en steeds meer een ingebed gedachtegoed van iedereen binnen de school.

Verantwoording afleggen versus vrij bewegen

Iedereen is zich inmiddels bewust van de waarde van een diploma. Maar hoe maak je die waarde inzichtelijk? Hoe leg je verantwoording af over de keuzes die je als school maakt? We zien in de praktijk vaak dat scholen uit voorzichtigheid ontzettend veel doen om de verantwoording zo gedegen mogelijk te maken. Een goed streven, maar het heeft ook een groot nadeel: het beperkt je eigen bewegingsvrijheid en geeft vaak veel administratieve last. Bovendien, de verantwoording leg je toch uiteindelijk af voor jezelf en de studenten. Het kan anders: gemakkelijker en efficiënter, mét behoud van de benodigde verantwoording richting regio en Onderwijsinspectie.

Hoe maak je de waarde van een diploma inzichtelijk?

Het mbo is Nederland

De media en besturen zijn inmiddels doordrongen van het feit dat het mbo de ruggengraat van onze samenleving is. Dat het deze vakmannen en -vrouwen zijn die Nederland draaiende houden. Ook ziet men de kwaliteitstoename. Dat betekent dat het vergrootglas waaronder het mbo lag, kleiner wordt. En daarmee komt er meer vrijheid om zelf onderwijsvisies handen en voeten te geven.

Onderwijskundig leiderschap: vul de ruimte in de checklists

Onderwijskundig leiderschap gaat om leren: van studenten, medewerkers en de organisatie als geheel. Maar uit een wens om zo volledig mogelijk te verantwoorden, zijn we als mensen snel geneigd naar checklists te grijpen. Als we aan de lijst voldoen, hebben we het op orde, denken we vaak. Wij dagen je graag uit om verder te kijken dan regels en lijstjes, en om zo in het geheel meer te leren. Om te kijken hoe het examenproces en de keuzes die daarbinnen worden gemaakt, passen bij de eigen onderwijsvisie. Er is veel mogelijk, als je het maar verantwoordt, evalueert en ervan leert. Met onze TOA-producten en -diensten helpen we daar graag bij:

  • Met strategisch advies inspireren wij besturen en beleidsmedewerkers.
  • Met ons toetsplatform borgen we de kwaliteit van processen.
  • Met onze gecertificeerde toetsen en examens borgen we de toetskwaliteit en maken we meetinstrumenten die aansluiten bij de belevingswereld van studenten.
  • Met onze trainingen ondersteunen en vergroten we de professionaliteit van examenpersoneel en docenten.

Zodat iedere school recht kan doen aan haar eigen visie. En op die manier niet alleen een waardevol diploma afgeeft, maar de weg naar dat diploma even zo waardevol maakt.