Contact
WEBSITE TOA Header Actueel
WEBSITE TOA Header Mobiel Actueel

Toetsen en examineren in de corona periode

De gevolgen van het coronavirus hebben ons allemaal geraakt. De laatste berichten zijn dat de examinering in met mbo weer doorgang kan vinden. Lees het bericht van het ministerie. In deze cruciale periode rondom toetsen en examens willen we jullie daarom graag ondersteunen met wat er in het TOA Toetsplatform mogelijk is.

Coronapakket

Vele van jullie hebben ons laten weten dat jullie graag examens thuis willen gaan afnemen. Uiteraard faciliteren we jullie hier graag in. Om dit goed te laten verlopen is het belangrijk dat we met elkaar goed letten op de risico’s die er komen kijken bij examinering vanuit huis.

Niet alleen zijn de afnamecondities anders waardoor toezicht anders moet worden geregeld, er is ook het risico op uitlekken van examens. Een printscreen is thuis zo gemaakt. Om dit zoveel mogelijk te voorkomen willen we jullie vragen om alleen de examens die aangeduid worden met ‘corona’ in de titel voor thuisafname te gebruiken.

Waar kan ik het coronapakket vinden in TOA?

Alle examens uit het coronapakket zijn te vinden onder het tabblad ‘Examens’ in TOA. Dat geldt ook voor Lezen en Luisteren. Type in de zoekfilter ‘corona’ om alle beschikbare examens van verschillende vaardigheden te vinden.

Wat gebeurt er met de examens uit het coronapakket als de scholen weer open gaan? Zodra de scholen weer volledig open gaan worden de examens uit het coronapakket verwijderd. Ze kunnen daarna nog wel ingezet worden voor bijvoorbeeld een nulmeting of voortgangstoets.  Indien nodig stellen wij dan nieuwe examens beschikbaar.

Nederlands:

 • Nederlands Lezen 2F – 1 (corona)
 • Nederlands Luisteren 2F – 1 (corona)
 • Nederlands Schrijven 2F – 5 (GB) (corona)
 • Nederlands Schrijven 2F – 6 (GB) (corona)
 • Taalverzorging 1F-2F-3F – 1 (corona)
 • Nederlands Lezen 3F – 1 (corona)
 • Nederlands Luisteren 3F – 1 (corona)
 • Nederlands Schrijven 3F – 5 (GB) (corona)
 • Nederlands Schrijven 3F – 6 (GB) (corona)

 Engels:

 • Engels Lezen A2 – 1 (corona)
 • Engels Luisteren A2 – 1 (corona)
 • Engels Schrijven A2 – 1 (GB) (corona)

Voor de examinering vanuit huis kan gebruik worden gemaakt van het bovenstaande coronapakket. Wanneer examens op locatie worden afgenomen kan gebruik worden gemaakt van de reguliere examens.

Voor de vaardigheden Spreken en Gesprekken blijven alle versies toegankelijk, omdat kandidaten veel examenboekjes al in hun bezit hebben wegens voorbereidingstijd. We hebben hieronder wel een aantal tips geformuleerd voor een veilige afname.

Tips voor thuisexaminering

Voor afname:

 • Selecteer voor thuisafname alleen de examens uit het coronapakket. Daarmee zorgen we met elkaar dat er niet meer examens openbaar komen;
 • Het examen moet officieel vastgesteld worden als examen door de examencommissie;
 • Maak een duidelijke handleiding voor de student en afnameleider/surveillant met daarin alle informatie over de afname (videoprogramma, afnamecondities etc.);
 • Bespreek met elkaar wat er met de uitslag gebeurt als:
  • de webcam tijdelijk uitvalt of bevriest;
  • de afnameleider andere personen in de ruimte hoort spreken (antwoorden voorzeggen etc.);
  • de afnameleider enige andere vermoedens heeft van fraude.
 • Het kan zijn dat een kandidaat een bepaalde versie al eerder in zijn studietijd gehad heeft. Kies in het geval van instellingsexamens een andere versie.

Tip: Er kan gebruik gemaakt worden van de functionaliteit ‘Zittingen’. Kijk voor meer informatie in de handleiding.

Tijdens afname:

 • Verifieer altijd via de webcam of de juiste kandidaat het examens start bijvoorbeeld door middel van een geldig identiteitsbewijs;
 • Houd tijdens het examen de webcam en microfoon altijd aan;
 • Mogen studenten een woordenboek gebruiken? Laat ze dit vooraf in beeld tonen;
 • Gebruik bij voorkeur Microsoft Teams of Google Hangouts. In de afgelopen tijd is duidelijk geworden dat Zoom niet als veilig instrument te hanteren is. Zoom slaat bijvoorbeeld data op buiten de Zoom-meeting, dit gaat dus om de persoonsdata van de studenten maar ook de examens in TOA.

Specifiek voor Spreken en Gesprekken:

 • Stel de kandidaat van te voren op de hoogte van het onderwerp, maar niet van de kernopdracht;
 • Als instelling moet je zelf besluiten hoe je de student vooraf informeert. Ons advies: stuur het kandidaatboekje met de kernopdracht niet (digitaal) op. Laat de student het boekje ergens downloaden bijvoorbeeld via OneDrive;
 • Sta als hulpmiddel eventueel een briefje met steekwoorden toe dat ze voor aanvang van de presentatie/het gesprek moeten laten zien;
 • Geef bij Spreken aan hoeveel tijd de kandidaat nog heeft, zodat zijn ogen niet van het scherm hoeven te wijken;

Houd er rekening mee dat het altijd om examenproducten gaat, en daar zorgvuldig mee om dient te worden gegaan. De uiteindelijke beslissing ligt bij de school.

Verantwoordelijkheid voor de keuze voor examinering

De examencommissie blijft verantwoordelijk om in dit kader verantwoorde maatregelen te nemen en de civiele waarde van het diploma te borgen. Bureau ICE wil met bovenstaand bericht alleen de (on)mogelijkheden in kaart brengen ten aanzien van het TOA Toetsplatform. De wijze waarop er geëxamineerd zal worden, zal dus door het bevoegd gezag en de examencommissie moeten worden vastgelegd.

Toetsen

Om studenten zo goed mogelijk voor te bereiden op de examens, is het mogelijk om in  het TOA Toetsplatform thuis toetsen te maken. Docenten kunnen de toetsen beoordelen en resultaten inzien in het TOA Toetsplatform.

Tip:
Een voorbeeld: Een student moet dit schooljaar het examen Nederlands Schrijven 2F maken. Voor deze student kun je de toets Nederlands Schrijven 2F – 1 (GB) (of één van de andere 2F-toetsen) inzetten, zodat de student kan blijven oefenen voor het examen.

De studenten hebben een eigen inlog. Soms zijn de inloggegevens niet bij de studenten bekend.  De inloggegevens kunnen dan op de volgende manier gedeeld worden:

Stuur de gebruikersnaam + instellingscode per e-mail. Deel het wachtwoord via een ander communicatiemiddel.

Instellingen bij thuiswerken

Er is één uitzondering en dat is als op instellingsniveau IP-whitelisting wordt toegepast. Deze IP’s moeten jullie (laten) verwijderen voordat er thuis in de TOA gewerkt kan worden (bewaar de adressen wel om ze indien gewenst later weer in te kunnen stellen).

Mocht je vragen hebben, richt je dan tot jouw instellingsbeheerder.