Contact
WEBSITE TOA Header Actueel
WEBSITE TOA Header Mobiel Actueel

Toetsen en examineren in de corona periode

De gevolgen van het coronavirus hebben ons allemaal geraakt. De laatste berichten zijn dat de examinering in met mbo vanaf vandaag (19 maart) weer doorgang kan vinden. Lees het bericht van het ministerie. In deze cruciale periode rondom toetsen en examens willen we jullie daarom graag ondersteunen met wat er in het TOA Toetsplatform mogelijk is.

Toetsen

Om studenten zo goed mogelijk voor te bereiden, is het mogelijk om in TOA thuis gebruik te maken van de toetsen. De studenten hebben een eigen inlog en kunnen daarmee ook thuis de toetsen afnemen. Soms zijn de inloggegevens niet bij de studenten bekend, de inloggegevens kan je met de studenten delen. Wij raden het aan om dat op de volgende manier te doen:

  1. Gebruikersnaam + instellingscode per mail
  2. Wachtwoord via een ander communicatiemiddel

Let op: het gaat hierbij om toetsen.

Daarnaast kunnen docenten ook het gemaakte werk beoordelen en resultaten inzien. Ook voor hen is TOA Toetsplatform thuis beschikbaar.

Instellingen bij thuiswerken

Er is één uitzondering en dat is als op instellingsniveau IP-whitelisting wordt toegepast. Deze IP’s moeten jullie (laten) verwijderen voordat er thuis gewerkt kan worden (bewaar de adressen wel om ze indien gewenst later weer in te kunnen stellen).

Mocht je vragen hebben, dan kan je je richten tot jouw instellingsbeheerder.

Tip:
Een voorbeeld: Een student moet dit schooljaar het examen Nederlands Schrijven 2F maken. Voor deze student kan je de toets Nederlands Schrijven 2F – 1 (GB) (of één van de andere 2F-toetsen) inzetten, zodat de student kan blijven oefenen voor het examen.

Examinering Schrijven

Wij raden op dit moment examineren op de hierboven beschreven  manier af. Wel kan er in kleine groepen op school worden geëxamineerd. Let hierbij op de richtlijnen van het RIVM.

Examinering Spreken en Gesprekken

Bureau ICE krijgt regelmatig de vraag of de examens voor Spreken en Gesprekken online kan worden afgenomen. Hoewel we dat anders afraden, willen we scholen graag ondersteunen in deze huidige situatie. Het blijft de taak van het bevoegd gezag en de examencommissie om in dit kader verantwoorde maatregelen te nemen en de civiele waarde van het diploma te borgen. Wij willen echter een aantal tips meegeven om rekening mee te houden:

  • Stel de kandidaat van te voren op de hoogte van het onderwerp, maar niet van de kernopdracht;
  • Als instelling moet je zelf besluiten hoe je de student vooraf informeert. Ons advies: stuur het kandidaatboekje met de kernopdracht niet (digitaal) op. Laat de student het boekje ergens downloaden bijvoorbeeld via OneDrive;
  • Sta als hulpmiddel eventueel een briefje met steekwoorden toe die ze voor aanvang presentatie/gesprek moeten laten zien;
  • Geef bij Spreken aan hoeveel tijd de kandidaat nog heeft, zodat zijn ogen niet van het scherm hoeven af te wijken;
  • Maak bij online afname van Spreken gebruik van een webcam.

Houd er rekening mee dat het altijd om examenproducten gaat, en daar zorgvuldig mee om dient te worden gegaan. De uiteindelijke beslissing ligt bij de scholen.