Menu
WEBSITE TOA Header Actueel
WEBSITE TOA Header Mobiel Actueel

Toetsen en examineren in de coronaperiode

Examineren in coronatijd gaat anders. Maar hoe zorgen we er samen voor dat de mbo-student toch zijn of haar diploma kan halen en inzicht heeft in de eigen voortgang?

We hebben drie suggesties:

 1. Examineren op locatie. Dit heeft sterk onze voorkeur. Voor iedere student gelden dan vergelijkbare condities, waardoor iedere student gelijke en eerlijke kansen heeft.
 2. Examineren op afstand. Hiervoor geven graag een aantal tips (lees hieronder verder). Ons advies is om de toetsen van de productieve vaardigheden later in het jaar op school af te nemen.
 3. Examineren aan de hand van een criterium gericht interview. Graag helpen we je hiermee op weg met onze online CGI training.

Tips voor thuisexaminering

Voor de afname
 • Het examen moet officieel vastgesteld worden als examen door de examencommissie;
 • Maak een duidelijke handleiding voor de student en voor de afnameleider/surveillant, met daarin alle afspraken over de afname (welk videoprogramma gebruiken we, welke afnamecondities gelden, etc.);
 • Bespreek met elkaar wat er met de uitslag gebeurt als:
  • De webcam tijdelijk uitvalt of bevriest;
  • De afnameleider andere personen in de ruimte hoort spreken (antwoorden voorzeggen etc.);
  • De afnameleider andere vermoedens heeft van fraude.
 • Het kan zijn dat een kandidaat een bepaalde versie van de toets of het examen eerder in zijn studietijd al gehad heeft. Kies in het geval van instellingsexamens een andere versie.

Tip: Maak gebruik van de TOA-functionaliteit ‘Zittingen’. Kijk voor meer informatie in de handleiding.

Tijdens afname
 • Verifieer altijd via de webcam of de juiste kandidaat het examens start, bijvoorbeeld door het laten tonen van een identiteitsbewijs;
 • Laat studenten tijdens het examen de webcam en microfoon altijd aanhouden;
 • Mogen studenten een woordenboek gebruiken? Laat ze dit vooraf in beeld tonen;
 • Gebruik bij voorkeur Microsoft Teams of Google Hangouts. In de afgelopen tijd is duidelijk geworden dat Zoom niet als veilig instrument te hanteren is. Zoom slaat bijvoorbeeld data op buiten de Zoom-meeting, dit gaat dus om de persoonsdata van de studenten maar ook de examens in TOA.
Specifiek voor Spreken en Gesprekken:
 • Stel de kandidaat van tevoren op de hoogte van het onderwerp, maar niet van de kernopdracht;
 • Als instelling besluit je hoe je de student vooraf informeert. Ons advies: stuur het kandidaatboekje met de kernopdracht niet (digitaal) op. Laat de student het boekje ergens downloaden, bijvoorbeeld via OneDrive;
 • Sta je als hulpmiddel een briefje met steekwoorden toe? Spreek af dat de student dit voor aanvang van de presentatie/het gesprek toont;
 • Geef bij Spreken aan hoeveel tijd de kandidaat nog heeft, zodat haar of zijn ogen niet van het scherm hoeven te wijken;

Houd er tijdens de afname rekening mee dat het om examenproducten gaat en dat daar zorgvuldig mee om dient te worden gegaan.

Verantwoordelijkheid voor de keuze voor examinering

De examencommissie blijft verantwoordelijk om in dit kader verantwoorde maatregelen te nemen en de civiele waarde van het diploma te borgen. Bureau ICE wil met bovenstaand bericht alleen de (on)mogelijkheden in kaart brengen ten aanzien van het TOA Toetsplatform. De wijze waarop er geëxamineerd zal worden, zal dus door het bevoegd gezag en de examencommissie moeten worden vastgelegd.

Toetsen

Om studenten zo goed mogelijk voor te bereiden op de examens, is het mogelijk om in het TOA Toetsplatform thuis toetsen te maken. Docenten kunnen de toetsen beoordelen en resultaten inzien in het TOA Toetsplatform.

Tip:
Een voorbeeld: Een student moet dit schooljaar het examen Nederlands Schrijven 2F maken. Voor deze student kun je de toets Nederlands Schrijven 2F – 1 (GB) (of één van de andere 2F-toetsen) inzetten, zodat de student kan blijven oefenen voor het examen.

De studenten hebben een eigen inlog. Soms zijn de inloggegevens niet bij de studenten bekend. De inloggegevens kunnen dan op de volgende manier gedeeld worden:

Stuur de gebruikersnaam + instellingscode per e-mail. Deel het wachtwoord via een ander communicatiemiddel.

Instellingen bij thuiswerken

Er is één uitzondering en dat is als op instellingsniveau IP-whitelisting wordt toegepast. Deze IP’s moeten jullie (laten) verwijderen voordat er thuis in de TOA gewerkt kan worden (bewaar de adressen wel om ze indien gewenst later weer in te kunnen stellen).

Mocht je vragen hebben, richt je dan tot jouw instellingsbeheerder.