Actueler dan ooit: de voortgang van individuele studenten volgen in TOA

Interview Marlous Hodes TOA Adviseur

In TOA kun je tussentijds toetsen afnemen en voor elke student uitslag- en adviesrapportages genereren. Die functie zat er altijd al in, maar TOA-adviseur Marlous Hodes besteedt er graag nog eens extra aandacht aan. Wat kunnen docenten ermee, wat hebben studenten eraan en hoe kun je er zelf mee aan de slag?

 

Uitslag- en adviesrapportages in TOA: wat kan ik daarmee als docent?

“Het is een handig hulpmiddel om de voortgang van individuele studenten te meten. Even checken waar een student staat. Een uitslagrapportage geeft kort en bondig overzicht hoe er gescoord is op afzonderlijke aspecten. Dat is vooral bruikbaar bij een afsluitende toets. Een adviesrapportage brengt visueel in beeld hoe de student scoort per aspect, en hoe zich dat verhoudt tot het uiteindelijke eindniveau. Deze rapportages kun je ook gebruiken als uitgangspunt om je onderwijs op af te stemmen: waar leg ik accenten komende weken? Daarnaast kun je studenten meer zelfregie geven.”

 

Meer zelfregie voor studenten, op wat voor manier?

“De rapporten die je in TOA genereert kun je ook als pdf delen met je studenten. Die krijgen daardoor meer inzicht in hun eigen ontwikkeling  en meer regie daarover. Waar sta ik nu? Hoe ontwikkel ik mezelf? En wat moet ik nog doen om tot het gewenste eindniveau te komen?”

 

Is dit een nieuwe functie in TOA?

Lachend: “Nee, het zit er al even in. Maar we merken wel dat er steeds meer belangstelling voor is onder docenten.”

 

Hoe verklaar je die toegenomen belangstelling? Het corona-onderwijs van de afgelopen tijd?

“Corona heeft het wel versneld. Scholen zijn noodgedwongen naar andere manieren van examineren gaan kijken. Maar formatief evalueren is ook steeds meer een algemene tendens in het mbo, om studenten meer inzicht te geven in hun eigen ontwikkeling. Het gaat in het mbo veel over maatwerk en zelfregie; dit is een hulpmiddel waarmee je maatwerk en zelfregie ook echt kunt waarmaken.”

 

‘Het gaat in het mbo veel over maatwerk en zelfregie; dit is een hulpmiddel waarmee je maatwerk en zelfregie ook echt kunt waarmaken.’

 

Maatwerk ook echt waarmaken: kun je daar een voorbeeld van geven?

“Neem Nederlands schrijven. Door daarop tussentijds te toetsen, kun je erachter komen dat de ene student misschien wat extra aandacht nodig heeft op het onderdeel samenhang en de andere student juist op het onderdeel interpunctie. Kortom: er rolt wel een cijfer uit zo’n tussentijdse toets en dat is prima. Maar het gaat om de informatie die erachter zit.”

“Tussentijdse toetsen kun je volgens ons ook niet los zien van de hele cyclus nulmeting-voortgangstoets-examen; de evaluatieroute zoals wij het noemen. Het is een onderdeel van die cyclus, van die route in de ontwikkeling van een student. Je hebt de nulmeting als instrument om het startniveau te bepalen. De voortgangstoets als tussentijds meetmoment. En tot slot het examen.”

 

In de rapportages kan ik nergens een vergelijking vinden met de toetsresultaten van andere scholen. Is dat een bewuste keuze?

“Jazeker. Dat past bij onze visie om te kijken naar de ontwikkeling van individuele studenten en die eigen ontwikkeling niet af te zetten tegen een landelijk gemiddelde. Het komt gelukkig ook steeds minder voor dat scholen daarnaar vragen.”

 

Is er tot slot nog iets dat ik als docent moet doen om hiermee aan de slag te kunnen? Of iets dat ik moet weten?

“Docenten die gebruik maken van TOA, kunnen er meteen mee aan de slag. We hebben een stappenplan gemaakt waarin je precies kunt zien hoe het werkt. En als je vragen hebt, kun je natuurlijk altijd contact opnemen met je TOA-adviseur.”


Wil jij de ontwikkeling van jouw studenten ook volgen met uitslag- en adviesrapportages?

Als je gebruik maakt van het TOA-platform, kun je er meteen mee aan de slag! In dit stappenplan zie je hoe het werkt.

Heb je een vraag over tussentijds toetsen of de uitslag- en adviesrapportages in TOA? Maak dan een afspraak met je TOA-adviseur.

 

 

Plaats een reactie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *