Basisschool ’t Waliën over hun ervaringen met leerjaar 1 en 2 van het IEP LVS

Referentieartikel kleuterinstrument
Referentieartikel kleuterinstrument

Nederland kleurt IEPgroen. Inmiddels werkt 30% van de basisscholen met het IEP LVS van leerjaar 1 t/m 8. De observatie-instrumenten van leerjaar 1 en 2 hebben we sinds vorig jaar toegevoegd aan het IEP LVS. Wat zijn de ervaringen van de scholen? Wij delen het graag met je. 

Basisschool ’t Waliën in Winterswijk werkt sinds dit schooljaar met het IEP LVS, inclusief het nieuwe observatie-instrument voor leerjaar 1 en 2. Wij vragen kleuterleerkracht Gay Beerten naar haar eerste ervaringen. Intern begeleider Maaike Annevelink sluit ook aan bij het gesprek en vertelt over de overstap naar het complete IEP LVS.

't Walien

Waarom zijn jullie met IEP gaan werken?

Gay: ‘Omdat we af wilden van het cijfers geven en het vergelijken van een leerling met de hele groep of landelijk. We wilden meer vanuit het kind werken; het kind met zichzelf vergelijken. Vorig jaar zijn we al gestart met een andere methodiek in de midden- en bovenbouw, waar geen cijfers meer aan vast zitten. We hebben toen het IEP LVS ingekeken en besloten om daar direct vanaf groep 1 mee te gaan werken, omdat je dan een doorgaande leerlijn hebt.’

Hoe pak je het observeren aan?

‘Ik werk met focusdoelen. Dan observeer ik tijdens de werkles een groepje van vijf leerlingen die aan een bepaald doel werken. Maar vaak valt me nog meer op, en daar maak ik dan meteen een aantekening van. Wanneer ze bijvoorbeeld aan het knutselen zijn en mijn focusdoel is om te observeren of ze de plaatjes op volgorde plakken, maar ik zie dat ze de schaar verkeerd vasthouden. Het is heel makkelijk om een notitie te maken bij het doel. Ik moet nog wel een beetje ontdekken hoe ik het snelste van de ene observatie naar de andere overga.’

Maak je gebruik van thema’s voor het werken met de doelen?

‘Daarin zijn we nog zoekende. Wanneer gaan we welke doelen observeren en in welke thema’s plaatsen we ze? Het zijn veel doelen en je kunt ze niet allemaal tegelijk observeren, dus het is fijn om ze in thema’s te verdelen. Maar zet je ze dan per maand weg, of per onderwerp? Als we nu bepaalde doelen in het thema Verkeer zetten, en we willen die doelen volgend jaar verder observeren, dan is dat alleen handig als we weer met het thema Verkeer aan de slag gaan. Dus we zijn nu aan het kijken wat voor ons het beste werkt. Misschien per half jaar, of per periode van vakantie tot vakantie.’

Hoe was de overstap voor jullie?

Maaike: ‘Iets nieuws en onbekends is altijd wennen, dus we zijn nog wel vaak bezig met de vraag: hoe kan het handiger? Die vraag leggen we ook weleens bij IEP neer via de mail, of we vragen het direct aan Daphne, onze contactpersoon. Ook binnen het team bespreken we vaak hoe het gaat. Het is toch nog een beetje spelen, dit eerste jaar. We hebben met elkaar afgesproken dat we gewoon aan de slag gaan en dan aan het einde van het schooljaar kijken wat wel en niet handig werkt. We zien dit als een leerjaar. Ik denk dat heel veel al goed gaat, dat kunnen we dan weer meenemen naar volgend schooljaar.’

Gay: ‘De eerste ronde was best veel werk, omdat dit de nulmeting was en ik nu alle leerlingen moest observeren op de sociaal- emotionele ontwikkeling, leren leren en motoriek. Straks gaat dat makkelijker, wanneer er zo nu en dan kinderen instromen; we hebben afgesproken dat ik dan na acht weken de hart- en handenobservaties doe. Het is gelukkig wel een hele prettige manier van werken met de ontwikkeltermen. Ik vind het een fijne graadmeter om te kijken of de leerling geen interesse heeft, een beetje interesse, of het doel met hulp of zelfstandig kan. Je kunt dat ook op groepsniveau zien.’

Hebben jullie gebruik gemaakt van de IEP-learning?

Gay: ‘Ja. Ik vond het wel lastig om met video’s op te starten. Ik had het prettiger gevonden als er iemand fysiek aanwezig was geweest in de klas om te laten zien hoe je met het IEP LVS werkt. Of een fysieke training samen met leerkrachten van andere scholen, aangezien ik de enige kleuterleerkracht ben op onze school. Het is wel fijn dat je de video’s terug kan kijken, maar persoonlijk leer ik liever met iemand naast me.’

Maaike: ‘Ik vind de online leeromgeving juist heel prettig. Het wordt heel gestructureerd aangeboden. Oké, nu starten we, wat is er belangrijk voor de start? Dat krijg je te zien in verschillende video’s. Nu hebben we een afname gehad, wat moet je weten over het werken met de resultaten? Daarvoor zijn er weer nieuwe video’s. Je krijgt alles aangeboden, maar niet teveel informatie tegelijk.’

Maken jullie gebruik van de Talentenkaart voor de kleuters?

Gay: ‘Ja, we gebruiken de leergroeimeters en de spindiagrammen van de hart- en handeninstrumenten, maar we hebben wel gekozen voor een ander voorblad. Voorafgaand aan de rapportfase organiseren we een presentatie voor ouders om uit te leggen hoe ze het rapport kunnen lezen. Dan doen we aan de hand van de leeswijzer van IEP. Die zit ook in het rapport.’

Kinderen komen allemaal met een andere startsituatie binnen. Met IEP kun je flexibel observeren: je vergelijkt kinderen niet met leerlingen met eenzelfde aantal onderwijsmaanden, maar met zichzelf. Dat is een andere manier van kijken naar kleuters. Hoe werkt dat voor jullie?

Maaike: ‘Ja, dat vind ik heel prettig. Dat is iets waar we al jaren tegenaan lopen. We keken zoveel mogelijk naar de groei van een leerling, maar met het vorige leerlingvolgsysteem bleef een leerling dan toch vaak in het rode vlak bungelen ondanks die groei. We hebben al een tijd het gevoel dat we anders naar de ontwikkeling van kinderen kunnen kijken, en IEP past daar perfect bij. Het is veel kindvriendelijker. Leerlingen worden niet afgerekend op hun prestaties; het is de groei waar het om draait. We willen dat het kind tevreden kan zijn met zichzelf als het hard heeft gewerkt en alles eruit heeft gehaald wat erin zit.’

Meer weten over het IEP LVS?

Het leerlingvolgsysteem van IEP legt de focus op groei, niet op prestatie. Ieder kind ontwikkelt zich in zijn eigen tempo. Daarom vergelijken we kinderen niet met elkaar.

Wij geloven bovendien dat een kind meer is dan taal en rekenen! Met kindvriendelijke toetsen voor hoofd, hart én handen geeft het IEP LVS een compleet beeld: zo zetten we elke leerling in zijn kracht.

IEP LVS of Doorstroomtoets Referentieschool worden?
Plaats een reactie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *