Belonen we tussenantwoorden in de digitale rekentoets?

TOA mbo banner

Met de komst van het instellingsexamen rekenen krijgen mbo-scholen de kans om rekenen op een andere en eerlijker manier te beoordelen. Namelijk door ook de tussenantwoorden te waarderen. Op die manier beloon je een student om wat hij kan en reken je niet af op wat hij (nog) niet kan. Slimme technologie maakt het mogelijk om dit in digitale rekentoetsen toe te passen. TOA voert met een aantal mbo-scholen een pilot uit om deze rekentoetsen te testen.

Nieuwe generatie digitale toetsen
Natuurlijk vinden we het belangrijk dat een rekentoets of -examen snel en objectief na te kijken is en dat de uitslag direct bekend is. Daarmee ligt het voor de hand om te kiezen voor een digitale rekentoets. Een vaak benoemd nadeel van digitale rekentoetsen is dat alleen het eindantwoord wordt gewaardeerd en geen deelpunten worden toegekend aan correcte tussenantwoorden. De nieuwe generatie digitale rekentoetsen kan wél meer inzicht geven in de weg naar het eindantwoord.

Inzicht in berekening
Door de uitkomst van een tussenberekening mee te nemen in de beoordeling, zie je als docent en student of er sprake is van bijvoorbeeld een afrondingsfout of van verkeerd rekenen. Je kunt dus in de processtappen zien waar een student de mist in gaat en daar als docent een terugkoppeling op geven. De student kan leren van zijn prestatie en het geeft hem inzicht in tot waar het nog goed ging en wat er verkeerd is gegaan in de berekening.

Feedback
De mogelijkheid om in een digitale omgeving tussenstappen te noteren bestaat al in sommige rekenmethodes voor het vo en mbo. Studenten krijgen directe feedback en hints naar aanleiding van de gemaakte tussenstappen. Bij een toets of examen is dat uiteraard niet wenselijk, maar met de digitale rekentoets kun je achteraf terugkoppelen aan de student aan welke onderdelen hij nog moet werken. En door bij het rekenexamen ook de tussenantwoorden mee te laten tellen in het eindoordeel, waardeer je een student op wat hij kan.

Generiek beslismodel
Maar hoeveel vind je de tussenantwoorden dan vervolgens waard? Gaat het om een simpele berekening of een complexe? Kun je tot een generiek beslismodel komen en op basis van welke eisen kun je tot een ander oordeel komen? Afhankelijk van de exameneis moet je in overleg bepalen waar de cesuur ligt. Je kunt daar op twee manieren naar kijken:

  • Je kijkt eerst naar de eindantwoorden en bepaalt daarop het voorlopige eindcijfer. Vervolgens kijk je naar de tussenantwoorden en waardeert die op basis van de uitwerking. Deze waardering kan dan nog van invloed zijn op het definitieve eindcijfer.
  • Je waardeert de tussenantwoorden en bouwt op die manier het eindcijfer op.

Medisch rekenen
Je moet daarbij in onze ogen wel een verschil maken tussen de generieke eis voor rekenvaardigheid en de beroepsspecifieke eis waar de lat hoger ligt. Neem als voorbeeld het medisch rekenen, waarbij een afrondingsfout cruciaal kan zijn. Bij het beoordelen van de generieke rekenvaardigheid zou je dan alsnog een voldoende kunnen halen, omdat afronden daar minder zwaar telt. Hoe gaan we hiermee om?

Blijf op de hoogte!
TOA voert momenteel met een aantal scholen een pilot uit met digitale rekentoetsen waarbij de tussenantwoorden meetellen. Wil je op de hoogte blijven van de recente ontwikkelingen op het gebied van digitale rekentoetsen? Meld je dan aan voor de TOA-nieuwsbrief. Je kunt ook een e-mail sturen naar toa@bureau-ice.nl.

Plaats een reactie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *