Co-creatiesessies voor TOA Connect nu ook online – we blikken terug met ROC Nijmegen

Net als in het onderwijs, deden ook wij ons werk de afgelopen maanden vooral online. Eerder deelden collega’s Luuk en Jos hun ervaringen met de eerste online trainingen. En onlangs vond ook onze eerste digitale co-creatiesessie plaats, in het kader van TOA Connect.

 

Toetsspecialist Judith van der Linden (op foto, Bureau ICE) en Docent Nederlands Soula Kyriazopoulou (ROC Nijmegen) delen hun ervaringen met de co-creatiesessie die via Teams plaatsvond.

 

Judith, voor degenen die het nog niet kennen: wat houdt TOA Connect in?

“TOA Connect is een extra pakket aan taalexamens binnen ons TOA Toetsplatform voor het mbo. Het bijzondere is dat we deze toetsen samen met mbo-scholen ontwikkelen. Tijdens één of meerdere co-creatiesessies gaan we met de docenten aan de slag. Tijdens de sessies bespreken we met elkaar welke beroepsgerichte context de examens moeten krijgen.”

 

Wat is het voordeel daarvan voor scholen?

“Door taalexamens met een beroepsgerichte context te ontwikkelen, krijgen scholen examens die beter aansluiten op de belevingswereld van hun studenten. En als instelling krijg je toegang tot het complete bestand aan examens in TOA Connect, nadat je daar zelf een bijdrage aan hebt geleverd. Je kunt dus ook examens gebruiken die we samen met andere scholen hebben gemaakt.”

 

“Dankzij de beroepsgerichte context kunnen studenten beter inhoud geven aan hun examen Nederlands.”

 

Onlangs deed je voor het eerst een co-creatiesessie online. Hoe ging dat?

“Drie docenten van ROC Nijmegen, mijn collega-toetsspecialist Amanda en ikzelf belden in via Microsoft Teams. Vooraf was het natuurlijk wel even spannend. Gaat dit online ook werken? Krijgen we genoeg input? Zijn de deelnemende docenten tevreden? Maar uiteindelijk is alles goed verlopen!”

 

Soula, jij nam vanuit ROC Nijmegen deel aan de sessie. Hoe was het voor jou om dit op afstand te doen?

“Binnen ROC Nijmegen gebruikten we Teams al voor overleggen, dus wij waren daar al een beetje aan gewend. Maar ik was natuurlijk wel benieuwd hoe het zou gaan. Nou, het ging best soepel. Judith leidde het gesprek en Amanda schreef en dacht mee. Die verdeling was heel praktisch, alles wat we inbrachten werd direct genoteerd. En misten ze even iets, dan zeiden ze dat meteen.”

 

Wat was voor jou de aanleiding om aan de sessie mee te doen?

“Voor onze afdeling Techniek hadden wij behoefte aan examens op niveau 1F. En die behoefte bleek er ook op andere afdelingen te zijn. Dat is in de vakgroep terechtgekomen en vervolgens kreeg ik de vraag of ik dat wilde doen. Dat leek me wel leuk.”

 

Hoe bereid je je op zo’n sessie voor?

“Wij waren met z’n drieën: een vakinhoudelijke docent van de afdeling Techniek, een collega-docent Nederlands en ik. Van tevoren hadden we al een keer samen gebrainstormd. Daarnaast heb ik geïnventariseerd wat er al aan examenmateriaal was op andere afdelingen.”

 

Welke toetsen hebben jullie samen ontwikkeld en waarom?

“We hebben drie instellingstoetsen Nederlands op niveau 1F voor de afdelingen Techniek en Dienstverlening ontwikkeld: spreken, gesprekken en schrijven. Vakoverstijgende toetsen, waarbij Nederlands en de vaktheorie echt samengaan. Ik denk dat studenten dankzij de beroepsgerichte context beter inhoud kunnen geven aan hun examen Nederlands.”

 

Wat kun je docenten aanraden die op het punt staan om deel te nemen aan een co-creatiesessie?

“Goed voorbereiden. Even samen gaan zitten. Dan heb je al ideeën over wat je wilt. Daarnaast helpt een goede voorbereiding om de vaart erin te houden. Dat is ook wel nodig. Voor de co-creatie zelf hadden wij twee sessies van twee uur op één dag en dat was precies voldoende.”

 

Wil je ook meedoen aan de ontwikkeling van toetsen voor jouw studenten en toegang krijgen tot het enorme examenaanbod dat wij samen met andere instellingen hebben ontwikkeld? Lees meer over TOA Connect of neem contact op met jouw TOA-adviseur.

 

Plaats een reactie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *