De drie-minuten-toets (DMT) | Stand van zaken

Tijd voor een update! Hoe gaat het met de ontwikkeling van de IEP DMT? Wanneer kunnen scholen er gebruik van maken? En is de DMT al goedgekeurd door de COTAN? Hier vertellen we je meer over in dit artikel.  

Ontwikkeling IEP DMT 

Vorige zomer hebben we jullie in het artikel ‘Een Drie-Minuten-Toets (DMT) in het IEP LVS!’ verteld dat we een IEP DMT ontwikkelen, waarom we deze toets ontwikkelen en hoe de toets eruit komt te zien. In het Dyslexie Protocol staat beschreven dat voor het aantonen van de leesproblemen alleen gebruik gemaakt mag worden van een door COTAN goedgekeurd instrument. We zijn in september 2023 gestart met de ontwikkeling, de eerste leeskaarten zijn gemaakt. Er is eerst op aantal scholen een proefafname gedaan met een aantal leerlingen. Met de input vanuit de proefafname zijn de leeskaarten definitief gemaakt. Vervolgens heeft er in januari en in juni op ongeveer 50 IEP-scholen een normeringsonderzoek plaatsgevonden. Dat is nodig om de kwaliteit van dit instrument te verantwoorden. We zijn op dit moment bezig met het schrijven van die verantwoording, zodat we deze na de zomervakantie kunnen indienen bij COTAN voor de beoordeling. De ontwikkeling loopt dus met dank aan de IEP-scholen nog precies volgens planning. 

Status COTAN beoordeling 

Er is een kink in de kabel gekomen m.b.t. de beoordeling. Het NIP (Nederlands Instituut van Psychologen) heeft laten weten dat er een tijdelijke opschorting is van COTAN testbeoordelingen. Concreet betekent dit, dat er geen nieuwe beoordelingen uitgevoerd worden tot het einde van de zomer 2024 en mogelijk langer. Op dit moment hebben we nog geen informatie ontvangen of de beoordeling van instrumenten weer hervat zal worden. We hebben daarom helaas nog geen zekerheid over wanneer de beoordeling van de IEP DMT plaats kan vinden. We zijn hierin volledig afhankelijk van COTAN en houden hierover met hen contact. Omdat dit een uitzonderlijke situatie is, hebben we ook het Ministerie van OCW en Dyslexie Centraal hierbij betrokken. Zij onderzoeken de situatie en hebben ook contact met COTAN.  

Schooljaar 2024-2025 

Wij gaan verder met de ontwikkeling van de IEP DMT, het berekenen van de normering en het schrijven van de verantwoording. Dat betekent dat de IEP DMT vanaf januari 2025 klaar is voor gebruik. Echter, voor de inzet van de IEP DMT voor dyslexieonderzoek is de goedkeuring van COTAN vooralsnog voorwaardelijk. Om een oplossing te hebben voor onze IEP-scholen, hebben we contact opgenomen met Cito. Cito heeft toegezegd dat de Cito DMT de komende tijd nog voor iedereen beschikbaar zal blijven, buiten het LIB LVS om. Dat betekent dat je in schooljaar 2024-2025 nog gebruik kunt maken van de Cito DMT, fijn! Wij informeren jullie wanneer er meer duidelijkheid is rondom de goedkeuring van de IEP DMT.  

Plaats een reactie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *