De IEP Eindtoets is vaste waarde in het basisonderwijs

IEP LVS Eindtoets - Stempel Expertgroep

Scholen kiezen massaal voor andere manier van toetsen

Culemborg – 19 februari 2020 – Al sinds de start in 2014 stijgt jaarlijks het aantal leerlingen dat de IEP Eindtoets maakt. Dit jaar kiezen ruim 2300 scholen voor de IEP Eindtoets in groep 8. De IEP is niet meer weg te denken uit het basisonderwijs.

Kindvriendelijk en betekenisvol toetsen
Steeds meer scholen zijn op zoek naar een alternatieve en kindvriendelijke manier van toetsen. De IEP biedt dat alternatief. Bij de IEP staat de leerling en zijn leefwereld in de vraagstelling altijd centraal. Zo zijn de situaties die er worden geschetst aansprekend en vertrouwd. Leerlingen laten na het maken van de IEP weten dat ze niet het gevoel hebben dat ze een (eind)toets maken, wat ervoor zorgt dat ze ontspannen werken. Door het gebruik van een fris, overzichtelijk toetsboekje, de manier van bevragen, de behapbare afnameduur én het gebruik van open vragen kan de leerling zijn vaardigheden op taal en rekenen goed laten zien

IEP nu ook voor de hele school
Het succes van IEP in groep 8 heeft ervoor gezorgd dat er binnen de hele school vraag kwam naar de IEP. Daarom is sinds oktober 2019 het IEP Leerlingvolgsysteem (LVS) voor groep 3 tot en met 8 op de markt. Ook in het IEP LVS is de leerling het uitgangspunt. Daarnaast is ook gekeken naar het gemak voor de leerkracht. Het IEP LVS is een hulpinstrument om inzicht te krijgen in groei van de leerlingen. De digitale omgeving neemt veel werk uit handen van de leerkracht en draagt zo bij aan het verlichten van de werkdruk. Dat slaat aan. Sinds oktober 2019 zijn er al 100 duizend volgtoetsen afgenomen.

IEP: Inzicht Eigen Profiel
Zowel bij de eindtoets als in het LVS geeft de IEP leerlingen inzicht in hun eigen kunnen. De toetsresultaten helpen leerlingen en leerkrachten om een volgende stap te zetten in de ontwikkeling, toetsresultaten helpen bij de invulling van het onderwijs. Bij de IEP staat de individuele groei van de leerlingen centraal. Dit is te zien via de leergroeimeter. Zo zien leerkrachten en leerlingen of de leerling gegroeid is, niet ten opzichte van de rest van de klas, maar ten opzichte van zichzelf.

Dikke voldoende voor het IEP LVS
Er zijn inmiddels aardig wat aanbieders van eindtoetsen en leerlingvolgsystemen. Hoe weten scholen of ze een goede keuze maken? Scholen zijn verplicht om een goedgekeurde eindtoets te kiezen en genormeerde volgtoetsen (leerlingvolgsysteem) te gebruiken om de vorderingen van hun leerlingen in kaart te brengen. Het ministerie van OCW houdt toezicht op alle aanbieders. De eindtoets 2020 was al goedgekeurd en nu zijn de volgtoetsen Lezen, Taalverzorging en Rekenen (leerjaar 6 t/m 8) ook positief beoordeeld door de Expertgroep PO: met de IEP toets je valide en betrouwbaar.

Wil je meer weten over de IEP Eindtoets en het IEP Leerlingvolgsysteem ?

 

Plaats een reactie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *