Fraude voorkomen bij thuisexaminering

Fraude voorkomen bij thuisexaminering

We zitten middenin de afsluitende toets- en examenperiode voor de zomer. Vanwege de huidige maatregelen worden veel van deze toetsen en examens door de studenten vanuit huis gemaakt. Hoewel dit over het algemeen dit zonder problemen verloopt, is dit extra fraudegevoelig. Gezamenlijk zetten we ons in voor een zo goed mogelijk verloop van toetsing op afstand. Wij doen dit door een melding van (mogelijke) fraude snel volgens ons protocol op te volgen. Voor jou hebben we handige aandachtspunten op een rijtje gezet.

 

Wat doen wij als er fraude wordt gemeld

Wanneer er bij ons een melding over mogelijke fraude binnenkomt, gaan we snel over tot actie. We doen dit samen met het ROC waar het incident heeft plaatsgevonden. Volgens ons protocol informeren we binnen een uur na melding alle instellingsbeheerders. Vervolgens sluiten we het betroffen examen af en doen wij een suggestie voor een vervangend examen – dit examen kan door de examencommissie zelf klaargezet worden. De instellingen waar het examen al voor was klaargezet in het TOA Toetsplatform worden geïnformeerd door onze adviseurs. Indien nodig helpen wij bij het klaarzetten van nieuwe toetsen of examens. Daarnaast onderzoeken we samen met het ROC hoe we fraude nog beter kunnen voorkomen.

 

Waar let je op bij thuisexaminering

Bureau ICE en de onderwijsinstellingen zetten zich er samen voor in dat tijdens het afnemen van toetsen en examens niet gefraudeerd wordt. Dit is niet anders dan wanneer de afname gewoon op school plaatsvindt. Toch zal je bij online examinering op andere punten moeten letten.

 

Voor de afname
 • Het examen moet officieel vastgesteld worden als examen door de examencommissie;
 • Maak een duidelijke handleiding voor de student en voor de afnameleider/surveillant, met daarin alle afspraken over de afname (welk videoprogramma gebruiken we, welke afnamecondities gelden, etc.);
 • Bespreek met elkaar wat er met de uitslag gebeurt als:
  • De webcam tijdelijk uitvalt of bevriest;
  • De afnameleider andere personen in de ruimte hoort spreken (antwoorden voorzeggen etc.);
  • De afnameleider andere vermoedens heeft van fraude.
 • Het kan zijn dat een kandidaat een bepaalde versie van de toets of het examen eerder in zijn studietijd al gehad heeft. Kies in het geval van instellingsexamens een andere versie.

Tip: Maak gebruik van de TOA-functionaliteit ‘Zittingen’. Kijk voor meer informatie in de handleiding.

 

Tijdens afname
 • Verifieer altijd via de webcam of de juiste kandidaat het examens start, bijvoorbeeld door het laten tonen van een identiteitsbewijs;
 • Laat studenten tijdens het examen de webcam en microfoon altijd aanhouden;
 • Mogen studenten een woordenboek gebruiken? Laat ze dit vooraf in beeld tonen;
 • Gebruik bij voorkeur Microsoft Teams of Google Hangouts. In de afgelopen tijd is duidelijk geworden dat Zoom niet als veilig instrument te hanteren is. Zoom slaat bijvoorbeeld data op buiten de Zoom-meeting, dit gaat dus om de persoonsdata van de studenten maar ook de examens in TOA.

 

Specifiek voor Spreken en Gesprekken:
 • Stel de kandidaat van tevoren op de hoogte van het onderwerp, maar niet van de kernopdracht;
 • Als instelling besluit je hoe je de student vooraf informeert. Ons advies: stuur het kandidaatboekje met de kernopdracht niet (digitaal) op. Laat de student het boekje ergens downloaden, bijvoorbeeld via OneDrive;
 • Sta je als hulpmiddel een briefje met steekwoorden toe? Spreek af dat de student dit voor aanvang van de presentatie/het gesprek toont;
 • Geef bij Spreken aan hoeveel tijd de kandidaat nog heeft, zodat haar of zijn ogen niet van het scherm hoeven te wijken;

Houd er tijdens de afname rekening mee dat het om examenproducten gaat en dat daar zorgvuldig mee om dient te worden gegaan.

 

Wat te doen als je fraude constateert?

Kom je erachter dat er ondanks jouw inzet toch sprake van fraude is geweest, stel ons dan diezelfde dag nog op de hoogte. Dit doe je door contact op te nemen met jouw TOA-adviseur en te bellen naar onze klantenservice.

Rol examencommissie

Als je als examencommissie fraude constateert is het belangrijk om de volgende stappen te doorlopen. Ontvang je van ons een bericht over geconstateerde fraude, volg dan vanaf stap 3 op:

  1. Maak melding in TOA en bel naar onze klantenservice;
  2. Onderzoek wat er is gebeurd en breng de situatie in kaart;
  3. Maak verslag van de gebeurtenissen;
  4. Analyseer de gemaakte examens extra nauwkeurig op opvallende afwijkingen;
  5. Keur indien nodig nieuwe examens goed en zet deze in TOA klaar;
  6. Informeer de studenten zo snel mogelijk.

Door gezamenlijk bewust te zijn van de fraudegevoeligheid van thuisexaminering, hopen we de risico’s zo klein mogelijk te houden. Heb jij andere tips dan in dit artikel vermeld staan? We horen ze graag van je; laat het weten door een reactie achter te laten onder dit artikel.


Meer lezen

Lees verder op deze pagina om alle artikelen over examenfraude te lezen. De training ‘Examencommissietraining PDCA’ geeft je voldoende handvatten om je taak als examencommissielid adequaat te kunnen uitvoeren, ook wanneer er onverhoopt sprake is van fraude.

Plaats een reactie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *