Het verbeteren van de kwaliteit is echt een teaminspanning geweest

Na een bezoek van de Onderwijsinspectie bleek dat de examinering en kwaliteitszorg binnen het Team Sociaal Werk van het Horizon College in Alkmaar en Hoorn onvoldoende scoorden. Voortvarend is het team van Natascha Vital en Nicole Spaans aan de slag gegaan met een plan van aanpak. “Zo’n inspectierapport doet best even pijn, maar als ik zie waar we nu staan ben ik daar bijzonder trots op. En dat is echt een teaminspanning geweest.”

Het is mei 2016 als de onderwijsinspecteurs het Team Sociaal Werk in Alkmaar bezoeken. Natascha Vital, Opleidingsmanager Welzijn & Entree, cluster Sociaal Werk (SMD en SCW), ontvangt hen vol vertrouwen. “Maar toen ze gingen doorvragen of alle examens wel uitvoerbaar waren in de praktijk, bleken we dat niet te hebben vastgelegd in duidelijke procedures. Als een examenopdracht op een bepaalde stageplaats niet kon worden uitgevoerd, bedachten we een manier waarop het examen wel uitgevoerd kon worden. Er was alleen geen duidelijk protocol voor en daar lag de vinger op de zere plek, want de opdrachten zijn dan niet objectief te beoordelen”, aldus Natascha.

Plan van aanpak
Het team heeft toen meteen vastgelegd dat collega Nicole Spaans, docent en mentor Sociaal Werk, het aspect examinering op zich zou nemen en dat alle vraagstukken rondom examens voortaan bij Nicole en Natascha worden neergelegd. “Zo hebben we centraal in beeld wat er speelt binnen het team, kunnen we zaken analyseren en verbeteren. We hebben vervolgens als team een plan van aanpak gemaakt en een externe deskundige ingehuurd die ons als team en als sector ondersteunde op het gebied van examinering. De deskundige hielp ons ook bij een goede voorbereiding op het volgende inspectiebezoek”, zegt Natascha.

Professioneler
Ook zijn er stappen gezet in het vastleggen van afspraken en procedures rondom de examinering. In de elektronische leeromgeving kunnen de docenten hier dankzij Nicole tegenwoordig alles over vinden. Zo is er bijvoorbeeld een handige link naar vervangende opdrachten wanneer blijkt dat een examen niet uitvoerbaar is. Daar vinden docenten ook een bijbehorend aanvraagformulier.

Natascha: “Dit formulier hebben we ontwikkeld als analyse-instrument. De student moet daarop aangeven waaruit blijkt dat het examen niet
uitvoerbaar is en of het besproken is met de praktijkbegeleider en de mentor. Dit verzoek wordt door Nicole en mij in behandeling genomen en afgewogen. Als het nodig is, komt er een vervolgonderzoek. Nicole legt het uiteindelijke besluit formeel vast en communiceert dit met de student en de mentor. Op deze manier maken we het proces een stuk professioneler. Wanneer blijkt dat een opdracht structureel niet uitvoerbaar is bij een bedrijf, moet je het daar met elkaar over hebben. Is het examen wel goed en is de examenplek wel goed? Je bent bewust bezig met waar een examen plaatsvindt en of het netjes uitvoerbaar is. Op basis van de analyse en de conclusies worden verbetervoorstellen opgesteld en doorgevoerd.”

Kwaliteitszorg
Het plan van aanpak heeft het kwaliteitsbewustzijn en eigenaarschap in het team volgens Natascha en Nicole enorm vergroot. Nicole: “We bekijken voortdurend hoe we de kwaliteit kunnen verbeteren voor de student. Dat doen we op alle onderdelen van de PDCA-cyclus. Je bent met de inhoud bezig en stelt elkaar de vraag waarom we iets doen en of dat niet effectiever kan. Ik heb op onze locaties in Alkmaar en Hoorn uitleg gegeven over het aspect examinering en een bijdrage geleverd aan een werkveldbijeenkomst waar vragen over examinering aan bod kwamen. Op studiedagen voor ons team hebben we het thema ook besproken. Dan gaf ik als voorbeeld hoe je beoordeelt of een appel goed geschild is of niet. Telt de dikte van de schil, telt de lengte van de schil of hoe snel de appel is geschild? Wat is het uitgangspunt van de beoordeling? Dat maakt meteen inzichtelijk voor het team hoe divers dat uitgangspunt kan zijn. Een ander team kan weer een ander perspectief hebben. Het gaat erom dat je hierover met elkaar goede afspraken maakt en die afspraken ook vastlegt.”

Natascha vult aan: “Een vervolgstap is de ondersteunende coaching van de PLG, het verbeteren van ons onderwijs door de vorming van een professionele leergemeenschap. Als ik zie waar we nu staan als team, dan geeft dat veel vertrouwen. Het verbeteren van de kwaliteit is echt een teaminspanning geweest en alle inspanningen van het team hebben geleid tot een positief oordeel van de inspectie. Hierbij heeft de inspectie ons gecomplimenteerd met de professionele kwaliteitscultuur en de wijze waarop het team samen met het management deze grote verbeteringen heeft opgepakt.”

Wil je ook de gratis jubileumeditie van Toets! magazine ontvangen, meld je dan nu aan.

Plaats een reactie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *