IEP Eindtoets wordt ook digitaal

Alles wat je wil weten over de nieuwe generatie IEP Eindtoets

In april 2015 werd de IEP Eindtoets voor het eerst door zo’n 7.000 leerlingen gemaakt. Inmiddels is de IEP Eindtoets niet meer weg te denken uit het basisonderwijs; in april 2021 maakten zo’n 60.000 leerlingen deze eindtoets. De scholen van het eerste uur waren meteen enthousiast over de toetsboekjes en vertelden dat door aan andere scholen. Ruim 2.400 scholen kiezen voor IEP en er komen ieder jaar scholen bij.

Na afloop van iedere eindtoets vragen wij de scholen wat er goed ging maar vooral ook wat er beter kan, we willen IEP blijven ontwikkelen. Sinds de komst van het digitale IEP Leerlingvolgsysteem, horen we steeds vaker de wens dat scholen met groep 8 een digitale IEP Eindtoets willen maken.

En die komt er, naast de vertrouwde papieren toets kunnen scholen vanaf schooljaar 2022-2023 kiezen voor de digitale IEP Eindtoets. De digitale IEP Eindtoets komt er naast de vertrouwde papieren toetsboekjes en geeft de mogelijkheid om de toetsen op een iets andere manier vorm te geven. Hierdoor kunnen we de digitale IEP eindtoets adaptief maken.

Waarom een adaptieve eindtoets?

Wie bekend is met de eindtoets en met het leerlingvolgsysteem van IEP, weet dat we een papieren eindtoets hebben en een digitaal leerlingvolgsysteem. Voor de eindtoets hebben we gezocht naar een oplossing die recht doet aan wat leerlingen in groep 8 moeten laten zien. We hebben gekozen voor een adaptieve eindtoets, omdat dit voordelen kan hebben voor de leerlingen. Bij het adaptief toetsen maken we met de eerste set vragen een soort overzichtsfoto van het vaardigheidsniveau de leerlingen ten opzichte van de referentieniveaus voor taal en rekenen. Wat beheersen de leerlingen al op het gebied van lezen, taalverzorging en rekenen? Met de vragensets die daarop volgen, wordt er telkens dieper ingezoomd op het precieze vaardigheidsniveau van de leerlingen. Deze manier van toetsen zorgt ervoor dat de toets is toegespitst op de individuele leerling.

Met de papieren eindtoets worden de vaardigheden van de leerlingen in kaart gebracht door middel van het totaalpakket aan doelen van het referentieniveau voor taal en rekenen. We zoomen niet in, maar kijken in de breedte wat de leerlingen laten zien. Bij de papieren eindtoets worden toetsvragen in opbouwende moeilijkheid aangeboden. Zo kunnen de leerlingen laten zien tot welk niveau zij het referentieniveau voor taal en rekenen beheersen. Dit houdt in dat alle leerlingen met de verschillende vaardigheidsniveaus dezelfde toets maken.

Gemotiveerd toetsen

De eindtoets in groep 8 is een second opinion en geeft informatie over de vervolgstap naar het voortgezet onderwijs. Het is een tweede gegeven, naast het schooladvies van de leerkracht. Daarom is het belangrijk om een zo nauwkeurig mogelijk beeld te hebben van de vaardigheden van de leerling. Om dit te bereiken stellen we vragen die passend zijn bij het niveau van de leerling. We zorgen ervoor er een opbouw in moeilijkheid in de toets zit (bij zowel de papieren als de digitale IEP Eindtoets), zo kan een leerling goed laten zien wat deze in zijn mars heeft. Daarnaast passen de vragen die de leerlingen aangeboden krijgen bij hun belevingswereld. Door de toetsvragen aan te laten sluiten bij zowel het vaardigheidsniveau als de belevingswereld, krijgen leerlingen de kans om gemotiveerd en zonder frustraties de eindtoets te maken.

Digitaal toetsen

Een veel gehoorde vraag bij digitaal toetsen is of deze manier van toetsen wel recht doet aan de vaardigheden van de leerlingen. Uit onderzoek blijkt dat wanneer leerlingen eraan gewend zijn om in de klas veel digitaal te werken, het een prettige manier van toetsen is als de eindtoets óók digitaal is. Dit is ook de ervaring die Bureau ICE heeft opgedaan met de toetsen in het IEP LVS. Een voordeel van digitaal toetsen is dat de leerlingen met meer verschillende en meer uitdagende toetsvragen kunnen worden bevraagd. Wel zo leuk als je tijdens de eindtoets écht kunt laten zien wat je tijdens 8 jaar basisschool allemaal geleerd hebt!


Meer lezen over de digitale IEP Eindtoets

Schooljaar 2022-2023 lijkt nog ver weg, bij IEP zijn we al volop bezig met de ontwikkeling van de digitale IEP eindtoets. Lees meer over de digitale IEP Eindtoets. Vul het formulier in om op de hoogte gehouden te worden, binnenkort kunnen we een demo met je delen.

Plaats een reactie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *