Kiezen voor het nieuwe rekenen in TOA: ROC Midden Nederland doet verhaal

Met de komst van de nieuwe rekeneisen gaat het rekenonderwijs veranderen in het mbo. Dat is een spannend moment, zowel voor onderwijsinstellingen als voor ons als toets- en examenontwikkelaar. Wij hebben TOA afgestemd op het nieuwe rekenen. En dus is het een goed moment om in het veld te onderzoeken hoe dit wordt ervaren. Waarom kiezen onderwijsinstellingen voor TOA Rekenen? We vroegen het Laura Martens, projectleider nieuwe rekeneisen bij ROC Midden Nederland.
 
 
 

Hebben jullie al eerder met TOA gewerkt en heeft die ervaring nog invloed gehad op jullie keuze om voor het nieuwe rekenen ook met TOA te werken?

“We werken inderdaad al een tijd met TOA. Als onderwijsinstelling hebben wij goede ervaringen met TOA instellingsexamens voor Nederlands en Engels. Veel van onze colleges maken hier gebruik van en zijn enthousiast. De docenten die onder deze colleges vallen zijn dus al vertrouwd met het TOA platform. Hierdoor is de overgang naar rekenen in TOA makkelijk te maken en dat is fijn. Er is ook een koppeling tussen het TOA platform en ons onderwijsinformatiesysteem Eduarte, waardoor de resultaten direct in Eduarte kunnen worden ingelezen. Onze administratie hoeft dan geen extra werkzaamheden te verrichten.”

 

Het gebruiksgemak van het TOA platform

 

Jullie zijn dus vertrouwd met TOA, dat is fijn. Wat zijn andere belangrijke redenen waarom jullie voor rekenen in TOA kiezen?

“Wat voor ons medebepalend is geweest is dat TOA domeinexamens aanbiedt en niet alleen een generiek examen. Zo kan er specifiek geëxamineerd worden op de verschillende rekendomeinen en wordt niet alles bij elkaar geplaatst in een generiek examen. Dit geeft flexibiliteit en spreekt onze colleges aan en wij zien het zitten om hier ook in de toekomst mee te werken.”

“Daarnaast viel ons tijdens het maken van de oefenopgaven direct één ding op: het gebruiksgemak van het TOA platform. De look en feel van de rekenopgaven is prettig. Het scherm is overzichtelijk en geeft niet te veel onnodige informatie voor de student. Bovendien zijn de opgaven zo ingericht dat de student weinig hoeft te scrollen. Dit zijn punten die het gebruiksgemak voor de studenten vergroten.”

 

“Ik heb 10 jaar rekenen gegeven als docent en weet wat gebruiksgemak van een examenplatform voor studenten betekent”

                                              Laura Martens, projectleider nieuwe rekeneisen

Over gebruiksvriendelijkheid gesproken, is jullie de verbinding tussen de digitale rekenmachine en het digitale kladblok opgevallen?

“Die is ons zeker opgevallen. Het is wat ons betreft een van de grote pluspunten van het TOA platform. Het werkt heel goed dat als een student een berekening intikt op de digitale rekenmachine, dit gelijk op het digitale kladblok wordt overgenomen. Zo hoeft de student deze berekeningen niet ook nog eens op het digitale kladblok te zetten. Doordat studenten niet deze extra stap hoeven te maken, die onlogisch voor hun aanvoelt, is de kans op fouten kleiner.”

Laura vervolgt: “Ik heb 10 jaar rekenen gegeven als docent. Ik ken de doelgroep en weet wat gebruiksgemak voor hen betekent. Vooral voor niveau 2 en 3 studenten zou het voor fouten in de beantwoording van de opgaven kunnen zorgen, als dit niet goed geregeld is. Bovendien is het handig dat de tussenantwoorden op deze manier overzichtelijk in het totale antwoord worden opgenomen. Daarbij leveren tussenantwoorden punten op, ook als het definitieve antwoord onjuist is.”

 

TOA: voor student én docent

 

Binnen TOA werken we met een evaluatieroute en begint het schooljaar met een nulmeting. Is dit iets dat jullie aanspreekt?

“Zeker. We willen graag rekening houden met de leerbehoefte van de studenten en hier kunnen we na een nulmeting goed op inspringen. De nulmeting geeft vooral een goede indicatie van het rekenniveau van de studenten. Daar kan de docent rekening mee houden tijdens hun begeleiding in de rest van het schooljaar. Daarnaast is werken met een nulmeting handig, omdat je als onderwijsinstelling weet dat je uiteindelijk ook het examen gaat afnemen dat daarop volgt. Zo kunnen we onze studenten al laten wennen aan hoe de opgaven er op het uiteindelijke examen uit komen te zien.”

 

“Bij TOA zijn de lijnen kort en wordt onze feedback opgepakt”

                                              Laura Martens, projectleider nieuwe rekeneisen

We proberen bij onze toetsen en examens niet alleen te denken aan de student, maar ook aan de docent. Krijg je dat zelf ook terug van docenten?

“Ja. Eén van de onderdelen van het TOA platform die docenten bijvoorbeeld waarderen is dat ze de ruimte hebben om de beoordeling bij vragen te overrulen. Zo kunnen ze in bepaalde specifieke gevallen de controle over het beoordelingsproces behouden. Daarnaast vinden ze het ook goed dat zowel voor de tussenantwoorden als het eindantwoord punten gehaald kunnen worden door de student. Hierdoor zien ze echt wat studenten precies hebben geleerd. Natuurlijk is dit ook fijn voor de student, die veel meer beoordeeld wordt op zijn of haar totale prestatie en niet volledig afgerekend kan worden op kleine foutjes.”

 

Het gesprek aangaan met de onderwijsinstelling

 

Bij TOA vinden we het belangrijk om flexibel te zijn tegenover onderwijsinstellingen. Zo proberen we ze te betrekken bij het proces rondom examens. Herkennen jullie dit?

“Absoluut. Dat is ook een doorslaggevende factor geweest. Bij TOA hebben we kunnen aangeven wanneer we willen dat het examen beschikbaar is en kunnen we bepalen of we de examens centraal of decentraal afnemen. Bovendien kunnen we daarbij zelf de beoordeling organiseren. We nemen dan bijvoorbeeld binnen onze Tech-campus (waar vier colleges aangesloten zijn) decentraal af en regelen binnen die campus zelf de beoordeling. Dat spreekt ons aan.”

Laura gaat verder: “We worden daarnaast door TOA bij meer aspecten van de examens betrokken. Zo is er tijdens het ontwikkelproces veelvuldig contact geweest en goed geëvalueerd. We werden op de hoogte gehouden over de voortgang en kregen regelmatig een terugkoppeling.”

 

Tot slot de niet onbelangrijke vraag: hoe ervaar je het contact met TOA-adviseurs?

“We hebben goed contact met de TOA-adviseurs Mechelina van der Burgh en Ellen Dekkers. Wat wij belangrijk vinden is dat er oprecht naar ons wordt geluisterd. Bij TOA zijn de lijnen kort. Het is fijn dat er snel en goed gereageerd wordt op onze wensen en vragen. De persoonlijke aandacht die we bij TOA krijgen heeft daardoor echt een meerwaarde. Bij deze partij merken we ook dat er daadwerkelijk iets wordt gedaan met onze feedback. Dat is niet altijd vanzelfsprekend. De TOA-adviseurs pakken zaken snel op, kijken er serieus naar en geven een volledige terugkoppeling. Daardoor ontstaat er een goede samenwerking waar wij als onderwijsinstelling op kunnen bouwen.”

 


Ben je benieuwd wat TOA voor jouw onderwijsinstelling kan betekenen?

Maak dan een afspraak met een van onze TOA-adviseurs. Zij beantwoorden jouw vragen en gaan graag met je in gesprek.

   
Ronald, Ellen & Mechelina

Natuurlijk kun je ook contact opnemen met onze klantenservice via toa@bureau-ice.nl of 088 – 556 98 00.

 

 

Plaats een reactie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *