Leerdoelgericht werken op afstand – deel 2

In het vorige artikel gaf ik de drie stappen aan voor formatief evalueren, ofwel leerdoelgericht werken bij online lesgeven:

1. Leerdoelen verhelderen: wat moeten leerlingen beheersen, aan het eind van de les / het hoofdstuk;
2. Voortgang bepalen: wat weet, kan of snapt iedere leerling op dit moment;
3. Vervolg vaststellen: wat is nodig om de leerling de leerdoelen te laten behalen.

Wat betekent dat voor je lessen?

Het begint bij het vaststellen van de leerdoelen. Neem met je vaksectie de leerstof van dit jaar onder de loep. Wat moeten de leerlingen weten en kunnen aan het eind van dit schooljaar? Welke kennis, vaardigheden en inzichten zijn essentieel en funderend voor de toekomst? Kijk daarbij naar de stof van het hele leerjaar. Herhalen van belangrijke stof is immers ook nuttig. Wees selectief met het aanbieden van nieuwe stof.

Heb je deze leerdoelen scherp? Verdeel deze stof dan over de lessen van de komende maanden. Richt je op één afgebakend deelonderwerp per week; je doel is dat iedere leerling dit (sub)leerdoel beheerst aan het eind van de week. Zorg voor checkvragen en oefenstof op verschillende niveaus, en houd bij of je leerlingen de leerdoelen hebben behaald.

De focus van je lessen verschuift. Beperk de tijd die je besteedt aan plenaire uitleg; reken op maximaal een minuut of 8. Zorg dat je leerlingen vervolgens aan de slag gaan met een korte checkopdracht, die ze bij jou inleveren. Aan de hand hiervan bepaal je wie aan de slag kan met de oefenopdrachten en wie nog verdere uitleg nodig heeft. Laat leerlingen hun opdrachten inleveren en bepaal wie nog aanvullende training nodig heeft

Online instructie

Nog handiger is om je uitleg van tevoren op te nemen op video en dit met je leerlingen te delen. Gebruik bijvoorbeeld een gratis programma als Loom (www.loom.com), waarmee je gratis, makkelijk en snel je instructie opneemt, inclusief virtueel schoolbord. Leerlingen kunnen je uitleg dan (steeds opnieuw) bekijken wanneer het hen uitkomt. Steek je online contacttijd en energie in het checken van wat je leerlingen beheersen en in het verder helpen van de leerlingen.

Heeft een leerling laten zien het leerdoel voor die week te beheersen? Mooi! Geef de leerling dan de mogelijkheid om vooruit te werken, of laat het er voor die week bij. Ook voor leerlingen is het nu al ingewikkeld genoeg; de meesten ervaren dat de werklast eigenlijk te hoog ligt voor de omstandigheden.

Meer over duidelijke leerdoelen

In het volgende artikel lees je meer over het verhelderen van leerdoelen: ga naar het volgende artikel.

Meer weten?

Wil je meer weten over leerdoelgericht werken? Neem voor vragen of advies contact met ons op. We helpen je graag verder!
We hebben een compleet trainingsaanbod waarmee je tot meer, beter en leuker leren komt. We gaan graag met je in gesprek. Geen school is hetzelfde, dus leveren we maatwerk om je zo goed mogelijk verder te helpen, ook in deze tijd van onderwijs op afstand.

Daarnaast hebben we een handig boekje voor je: Formatief evalueren in elke Les. Je kunt dit boekje gratis toegestuurd krijgen; vraag hem hier aan. In dit boekje vind je een scala aan werkvormen om je leerdoelen te verhelderen, op te halen waar de leerling staat en om de leerling verder te helpen. Met een kleine aanpassing kunnen veel van deze werkvormen ook gebruikt worden bij onderwijs op afstand.

Over de auteur van dit artikel

Sergej Visser - trainer JIJ!Sergej Visser gaf twintig jaar lang Engels, CKV en Spaans op mavo, havo en vwo. Hij ontwikkelde een compleet nieuw curriculum Engels, voor klas 3 t/m 6. Zijn specialisme is formatief evalueren. Sergej denkt graag na over hoe het onderwijs nog beter kan en loopt warm voor complexe vraagstukken waarbij schoolbeleid en de dagelijkse praktijk elkaar raken. Hij is auteur van het Handboek Formatief evalueren in elke Les.

Serie vlogs over effectief (afstands)leren

Bekijk ook de serie korte vlogs die Sergej Visser en Jesús de la Torre y Rivas maken over effectief onderwijs op afstand.

Plaats een reactie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *