Nieuw onderzoekskader van de Inspectie op komst!

Er is een nieuw onderzoekskader van de Inspectie van Onderwijs op komst. Dit is van invloed op het examenproces binnen het mbo. Alle TOA mbo-trainingen zijn gebaseerd op het ‘Kwaliteitsgebied Examinering en Diplomering’ uit het huidige Onderzoekskader 2017. Het kader beschrijft hoe het toezicht binnen het mbo is ingericht en welke werkwijze de Inspectie hanteert. Op basis van evaluaties, ervaringen en actuele ontwikkelingen heeft de Inspectie een nieuw Onderzoekskader 2021-2024 ontwikkeld. De inspectie heeft het definitieve concept recent aan de minister van OC&W aangeboden met de bedoeling het voor de zomer vast te stellen.

In het nieuwe onderzoekskader 2021-2024 zijn de huidige kwaliteitsstandaarden (ED 1, 2 en 3) wat betreft examinering gewijzigd in het kwaliteitsgebied ‘Borging diplomering en Afsluiting’. In dit kwaliteitsgebied legt de Inspectie het accent op het ‘deugdelijk borgen van diplomering’ en dat de opbouw en inrichting van de ‘afsluiting’ betrouwbare diplomering en certificering oplevert. Voor zover het is te overzien zijn er geen drastische wijzigingen noodzakelijk. Er zullen waarschijnlijk enkele accentverschuivingen in het borgen plaatsvinden die mogelijk voor de examencommissie van belang zijn.

Zodra het nieuwe onderzoekkader formeel is vastgesteld zal de MBO Raad dit met de scholen communiceren. Zoals het er naar uitziet zal de Inspectie de onderzoeken volgens het nieuwe onderzoekskader vanaf januari 2022 gaan inplannen.

De wijzigingen in het nieuwe onderzoekskader hebben uiteraard ook consequenties voor onze mbo-trainingen. Ons professioneel trainersteam houdt nauwgezet de vinger aan de pols en zal de noodzakelijke wijzigingen ten aanzien van examinering in de trainingen doorvoeren. Het streven is om met ingang van september 2021 de scholen van de juiste informatie te voorzien zodat zij zich tijdig en goed kunnen voorbereiden op de bijgestelde eisen van het onderzoekskader.


TOA Trainingen

Nieuwsgierig naar ons trainingsaanbod? Ga naar het overzicht van onze trainingen.

Plaats een reactie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *