Onderzoekskader 2021

Op basis van evaluaties, ervaringen en actuele ontwikkelingen heeft de Inspectie van Onderwijs een nieuw Onderzoekskader 2021 ontwikkeld. Dit nieuwe kader is in augustus ingegaan. Het onderzoekskader 2021 is van invloed op het volledige examenproces binnen het mbo en beschrijft hoe het toezicht is ingericht en welke werkwijze de Inspectie hierin hanteert. Het nieuwe onderzoekskader 2021 omvat het kwaliteitsgebied ‘Borging diplomering en Afsluiting’ en sluit aan op alle aspecten binnen de examencyclus. Binnen dit kwaliteitsgebied is een duidelijke scheiding aangegeven tussen zorgen en borgen.

Het gebied ‘BA 1. Borging diplomering’ valt onder de verantwoordelijkheid van een deskundige examencommissie. De examencommissie is ‘borgt’ de opbouw/inrichting van de examenprocessen en de wijze van diplomering, zij bewaakt, monitort, en analyseert hierbij de kwaliteit.

Om tot een betrouwbare beoordeling en diplomering te komen heeft het onderwijsteam de verantwoordelijkheid over het gebied BA 2. Afsluiting’. Het onderwijsteam ‘zorgt’ voor de kwaliteit van het examenproces. Het onderwijsteam kan haar eigen onderwijs- en examenvisie verwoorden waardoor ze meer ruimte heeft om, binnen de regels van beoordeling en diplomering, haar eigen kwaliteitseisen te stellen en te verantwoorden. Zo heeft het team meer ruimte om met andere bewijsstukken (bijvoorbeeld verkregen in het onderwijs) te beoordelen of de student aan de kwalificatie-eisen voldoet. Deze bewijsstukken moeten natuurlijk wel aan de gestelde kwaliteitseisen beantwoorden. De manier waarop de afsluiting plaatsvindt, moet aansluiten op de beschreven visie van het onderwijsteam. Uiteindelijk zorgt het onderwijsteam voor de beoordeling van de student en stelt vast of hij/zij aan de kwaliteitseisen voldoet, zoals deze in het examenplan zijn beschreven.

De wijzigingen in het nieuwe onderzoekskader hebben uiteraard ook consequenties voor onze mbo-trainingen. Ons professioneel trainersteam heeft de noodzakelijke wijzigingen ten aanzien van examinering in de trainingen doorgevoerd. Zo zorgen wij ervoor dat de scholen van de juiste informatie zijn voorzien, zodat zij zich tijdig en goed kunnen voorbereiden op de bijgestelde eisen van het onderzoekskader.


TOA Trainingen

Nieuwsgierig naar ons trainingsaanbod? Ga naar het overzicht van onze trainingen.

Plaats een reactie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *