Persbericht: Nieuw in het TOA-toetsplatform: van nulmeting tot examen

Inzicht in niveau en voortgang studenten ‘helpt mbo-docenten bij het nieuwe rekenen’

 

Culemborg, 3 oktober 2022

Heeft een docent grip op de individuele voortgang van zijn studenten? Sinds de nieuwe rekeneisen is inzicht in voortgang essentieel. Met de evaluatieroute van TOA, volgt de docent de ontwikkeling van zijn studenten van nulmeting tot examen.

De nieuwe rekeneisen vragen heel wat van de rekendocent. Alleen met voldoende inzicht in de individuele voortgang van studenten, kan hij of zij het maatwerk bieden dat nodig is om de doelen te halen. Hoe krijg je dat inzicht? Met de nieuwe evaluatieroute van het digitale mbo-toetsplatform TOA, staan alle hulpmiddelen ter beschikking. Van nulmetingen tot voortgangstoetsen en afsluitende examens, de docent weet voortaan precies waar zijn of haar studenten staan. Op elk moment, want je zet de toetsen in wanneer het nodig is.

 

Perfecte timing

De nieuwe evaluatieroute bestond al voor taal en komt voor rekendocenten precies op het juiste moment. Veel docenten maakten zich namelijk zorgen over de nieuwe rekeneisen die per 1 augustus 2022 gelden. Hadden zij wel voldoende handvatten om de studenten op het juiste niveau te brengen, elk op hun eigen tempo en manier? De evaluatieroute in TOA neemt deze zorgen weg.

 

“Met het vernieuwde TOA-toetsplatform bieden we meer inzicht in het rekenniveau, waarmee we docenten helpen bij het nieuwe rekenen.”

Marlous Hodes, Productmanager TOA

 

Bredere trend

De behoefte aan inzicht en meer maatwerk leeft al langer bij docenten. Dat heeft alles te maken met een bredere trend in het mbo-onderwijs, vertelt Marlous Hodes (productmanager bij Bureau ICE): “Aan de ene kant groeit de waardering voor het mbo als volwaardige opleiding. Mede met het oog op de cruciale rol die mbo’ers spelen bij het oplossen van maatschappelijke opgaven rond de energietransitie, in de zorg en in de woningbouw.”* Maar er is ook een andere kant. Hodes: “Er is sprake van een toenemend gebrek aan basisvaardigheden op het gebied van taal en rekenen én een gebrek aan inzicht in het taal- en rekenniveau van studenten.” En dat terwijl juist de beheersing van die basisvaardigheden essentieel is om in onze samenleving te functioneren, zo constateert ook de Inspectie van het Onderwijs.

 

Maatschappelijke rol

Meer inzicht in het niveau en de voortgang van studenten helpt docenten bij het vervullen van hun maatschappelijke rol. Want dat mbo-docenten zich bewust zijn van deze rol, staat voor Hodes vast. “Met het vernieuwde TOA-toetsplatform willen we hen een instrument in handen geven om meer inzicht te krijgen in het taal- en rekenniveau van studenten en meer grip te krijgen op het leerproces. Om hen te helpen bij het vervullen van hun maatschappelijke rol.”

Precies weten hoe de nieuwe evaluatieroute werkt voor rekenen? Tijdens het online event voor onderwijsprofessionals vertelde toetsontwikkelaar en teamleider onderzoek en psychometrie Jorien Laan van Bureau ICE uitgebreid over de nieuwe evaluatieroute.

* Edith Hooge, voorzitter van de Onderwijsraad, schreef onlangs in het Financieele Dagblad dat veel andere Europese landen jaloers kijken naar Nederland. Dit omdat ons mbo ‘een ijzersterke combinatie kent van hoogwaardig vakspecialistisch onderwijs, algemene basisvorming én inclusie en ondersteuning van kwetsbare groepen.’ Minister Dijkgraaf liet in Het Parool optekenen dat hij het als een grote opdracht ziet ‘om het mbo te emanciperen als volwaardige vorm van vervolgonderwijs.’

Over TOA

Binnen het mbo heeft TOA zich de afgelopen 12 jaar ontwikkeld tot marktleider, gespecialiseerd in de examinering en toetsing van de basisvaardigheden taal en rekenen.

Plaats een reactie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *