Online event - Inzicht in ontwikkeling
Online event - Inzicht in ontwikkeling

Terugkijken mbo

Mbo | TOA

Tijdens het online event op 29 september hebben onderwijsprofessionals uit het mbo de volgende sessies kunnen volgen. Alle sessies zijn terug te kijken via de onderstaande links.

Sessie 1: Taalniveau onder druk, wat nu?

Studenten hebben basisvaardigheden op het gebied van de Nederlandse taal en rekenen nodig om goed te kunnen functioneren in onze samenleving. Het aantal studenten dat het onderwijs onvoldoende geletterd en/of gecijferd verlaat, neemt helaas toe. Deze ontwikkelingen zijn zorgwekkend en hebben een negatieve invloed op de kansen van mbo-studenten….

Spreker - Taalniveau onder druk, wat nu?

Sessie 2: De evaluatieroute en het nieuwe rekenen

Vanaf 1 augustus 2022 gaan de nieuwe rekeneisen in voor het mbo. Dat is een spannend moment voor studenten en docenten. Bij TOA zijn we klaar voor het nieuwe rekenen en hebben we ons toetsplatform hierop afgestemd. Een belangrijk onderdeel hiervan is de complete evaluatieroute die we hebben ontwikkeld….

Spreker - De evaluatieroute en het nieuwe rekenen

Sessie 3: Het examenproces, van voorbereiding tot evaluatie

Binnen het Onderzoekskader 2021 stelt de wetgever eisen aan de kwaliteitsborging van het gehele PDCA-examenproces. Het borgen van de deskundigheid van alle examenactoren is hierbij een van de vereisten. Hoe zorg je ervoor dat binnen het volledige examenproces iedereen doet wat hij/zij moet doen en ook voldoende kennis heeft om de taken en verantwoordelijkheden goed uit te voeren?…

Spreker - Het examenproces, van voorbereiding tot evaluatie