Weten waar je leerling staat

Meer over JIJ!

Een welverdiende vakantie staat voor de deur. Toch zijn veel scholen ook bezig met komend schooljaar. Hoe begin je het nieuwe jaar na maanden van afstandsonderwijs? Hoe heb je goed en snel in beeld waar je leerlingen staan? Brugklassers stromen in zonder onafhankelijk advies van de eindtoets. Er zijn leerlingen overgegaan waarbij twijfels waren en het onderwijs op afstand het niet makkelijk maakte om een goed en compleet beeld van ze te krijgen. Stephanie Drenth, Onderwijskundig adviseur van JIJ!, onderstreept: “Het is belangrijk om te weten of leerlingen écht op de juiste plek zitten. Je wil niet dat ze te veel op hun tenen moeten lopen of juist vaak ondervraagd worden. Om scholen komend jaar te ondersteunen bij inzicht in waar een leerling staat, hebben we speciale evaluatieroutes in het JIJ! Leerlingvolgsysteem (LVS) samengesteld. Je moet dit zien als een soort methode-onafhankelijk ‘thermometer’ waarmee je peilt: waar staat een leerling aan het begin en maakt de leerling de gewenste voortgang in een bepaalde periode?”

Hoe werkt zo’n evaluatieroute?

“Wij adviseren om te beginnen met het beter leren kennen van je leerling, waarbij je de cognitieve vaardigheden nog even buiten beschouwing laat. Je kunt hiervoor de hart-handen zelfevaluaties in het JIJ! LVS goed gebruiken. Hiermee krijg je inzicht in hoe de leerling over zichzelf denkt op het gebied van vaardigheden als doorzettingsvermogen, kunnen plannen, nieuwsgierigheid en vindingrijkheid. Deze inzichten bieden een mooie start voor een mentorgesprek en kunnen ook een rol spelen om het eigenaarschap bij het leerproces te vergroten.”

Nulmeting en monitoren op maat
Evaluatieroute op maat - JIJ! LVS

Voorbeeld: evaluatieroute voor leerjaar 1 in beeld

Nadat je je leerlingen beter hebt leren kennen, doe je een nulmeting om te zien waar een leerling staat op het gebied van taal en rekenen. Je kunt hier zelf uitstippelen welke vaardigheden je mee wilt nemen in je nulmeting. Op basis van data krijg je per vak en vaardigheid een niveau-advies. Blijkt nu dat er leerlingen zijn die veelal onder het plaatsingsadvies scoren? Dan is het aan te raden om voor hen een extra meetmoment in te bouwen, zodat je op tijd kunt bijsturen als het nodig is. Voor andere leerlingen kun je in de tweede helft van het jaar nog een meetmoment inzetten, zodat je de voortgang goed in kaart hebt en het uiteindelijke advies niet op één meetmoment is gebaseerd. Aan het eind van de route heb je daarmee een onderbouwd advies met inzicht op welk niveau een leerling scoort op specifieke vakken en vaardigheden. Let er wel op dat dit niet bedoeld is als leidend advies. Het is een advies dat jullie vermoeden over een specifieke leerling kan bevestigen en onderbouwen.

We hebben een voorbeeld van zo’n route gevisualiseerd, zodat je in beeld ziet hoe dit werkt voor een schooljaar. In dit geval voor de brugklas, leerjaar 1. Ik vertel je er graag meer over!”

Heb je nog een tip als je met zo’n evaluatieroute aan de slag wil?

“Jazeker. Bedenk van tevoren goed op welke vakken en vaardigheden jullie de nadruk willen leggen in het lesprogramma en laat de evaluatieroute daar op aansluiten. Je kunt hier echt je eigen keuzes in maken. Zo overlaad je leerlingen niet met toetsen en meet je echt wat je wilt weten. En wat ook belangrijk is: betrek vakdocenten en mentoren bij deze keuzes, zodat je met de resultaten van de toetsen ook gericht aan de slag kunt in de lessen. Stel vervolgens samen met de leerling duidelijke leerdoelen op en ga leerdoelgericht aan het werk. Zo kun je optimaal werken aan de ontwikkeling van een leerling op alle vlakken die te maken hebben met schoolsucces en -plezier.”

Stephanie Drenth - ontwikkelaar Evaluatieroute JIJ!

Stephanie Drenth

Stephanie Drenth is onderwijskundig adviseur van JIJ! Ze kent alle ins en outs van het JIJ! Leerlingvolgsysteem en de bijbehorende toetsen en zelfevaluaties. Ze geeft daarnaast praktische trainingen op dit gebied.

Meer weten over de evaluatieroutes?

Stephanie of een van de andere adviseurs vertelt je graag meer en kan meedenken hoe je een route uitstippelt die bij de wensen van jullie school en jullie leerlingen past. Laat het weten via: dit formulier. Je kunt ook je vraag stellen via jij@bureau-ice.nl of 088 556 9800.

Plaats een reactie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *