Op zoek naar inzicht, betrokkenheid en maatwerk: het Veluws College over JIJ! Leerlingvolgsysteem

We vinden het altijd prettig om te horen hoe het gaat op scholen die met het JIJ! Leerlingvolgsysteem werken. We spraken John van Lith, adjunct-directeur van het Veluws College Mheenpark, halverwege schooljaar 2019-2020. De school is dat schooljaar in de brugklassen gestart met toetsing via het JIJ! Leerlingvolgsysteem. 

John vertelt over de overstap naar JIJ! LVS: “We wilden docenten dichter op het vuur hebben. Als docent, ik ben zelf ook wiskundedocent geweest, wil je weten, waar staan mijn leerlingen, waar zijn ze goed in en waarin minder goed? Waar moet ik extra aandacht aan besteden of waar moet ik accenten leggen? Dit programma werkt goed. Het maakt het makkelijker voor docenten, omdat je meteen resultaten kunt zien. Hierdoor zijn docenten meer betrokken bij het proces.”

Over toetsing op hun school zegt John: “Als je puur naar een eindcijfer kijkt, kun je als je wilt één toets geven, dan heb je het eindexamencijfer en ben je klaar. De praktijk is dat we, afhankelijk van de opleiding, er soms zo’n 800 tot 1.000 geven. Daar willen we wel van af. Met toetsen is op zich niks mis; het is onderdeel van het leren, het toetsen of je leerling iets geleerd heeft. Maar uiteindelijk gaat het er ook om wat de leerling met het resultaat doet en wat de leerling aan het resultaat heeft. Een leerling die een achterstand heeft, wil je graag helpen om die achterstand weg te werken.”

 

“Mooi van het volgsysteem is dat je per vak andere toetsen kunt inzetten, ook van een hoger niveau. Zo kun je op maat leerlingen gaan bedienen.”

 

Op deze locatie van het Veluws College is het voor leerlingen mogelijk om te kiezen uit twee leerroutes: Vita of Delta. Bij Vita start een brugklasleerling in één van de twee combinatieklassen: mavo/havo of havo/atheneum. Bij Delta zitten leerlingen met mavo-, havo- en vwo-advies de eerste drie jaar bij elkaar in dezelfde stamgroep. Daarna kiezen ze voor mavo, havo of atheneum. John geeft aan dat zeker bij de docenten in deze gemengde klassen echt behoefte is om meer inzicht te krijgen in het niveau van de leerling. “Leerlingen mogen vakken ook op een hoger niveau doen, dus daar zijn ze erg bezig met maatwerk. Mooi van het volgsysteem is dat je per vak andere toetsen kunt inzetten, ook van een hoger niveau. Zo kun je op maat leerlingen gaan bedienen.”

De manier van toetsen is bij de eerste leerjaren van de Delta-route volgens Van Lith met name formatief en er worden geen cijfers gegeven. “In de derde klas geven we naast voldoende of nog niet voldoende, ook een cijfer. Je wil de leerlingen toch leren dat er op een gegeven moment ook cijfers komen. Dat hangt nu eenmaal vast aan het PTA en centraal examen.”

En hoe vinden de docenten die ermee werken het? “We zijn nu begonnen met onze brugklassen als een pilot, dus er zijn zo’n 10 docenten mee gestart. Ze zijn tot nu toe heel tevreden, of zoals een collega zei die zelf digitaal niet zo sterk is: “Het is een makkelijk programma, waar zelfs ik mee kan werken!”

 

Hoe gaat het nu op het Veluws College, schooljaar 2020-2021?

Het JIJ! Leerlingvolgsysteem helpt ons om inzicht te krijgen in eventuele achterstanden bij de instroom van leerlingen, met name bij Nederlands, Engels en rekenen, om de leerlingen vervolgens in te delen voor ondersteuningslessen. Aan het eind van vorig schooljaar hebben we de volgtoetsen vanwege de lockdown alleen kunnen afnemen in de brugklas. Dit jaar hebben we deze toetsen wel afgenomen in alle klassen, als nulmeting. Voor veel docenten was het daarom de eerste keer om met het LVS aan de slag te gaan.

Onze sectie Engels is zeer positief. Naast de volgtoetsen voor Lezen willen ze nu de toetsen voor de Luisteren proberen. De sectie Nederlands doet dit ook al. We stimuleren docenten van andere vakken om de JIJ!-volgtoetsen te proberen om achterstanden waar te nemen, of gewoon om te kijken of het een goede aanvulling kan zijn voor hun vak. Daarnaast wil ik secties wijzen op jullie leerlijntoetsen, om te onderzoeken hoe het zit met de diverse leerdoelen.

Of we de komende periode wel of niet met cijfers gaan werken en wat de waarde daarvan zal zijn, weten we nog niet. Voor nu hoop ik dat leerlingen snel weer naar school mogen, zodat we ons beter kunnen richten op het opsporen van mogelijke leervertraging en het herstellen ervan.


Maak kennis met het JIJ! Leerlingvolgsysteem

Wil je kennismaken met het JIJ! Leerlingvolgsysteem? Vraag een demo-account aan en bekijk het toetsaanbod op het moment dat het jou uitkomt. Een demo-account vraag je aan op deze pagina:  LVS-demo-account

Plaats een reactie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *