Onderwijsresultatenmodel: de inspecteur als critical friend | Helen Degenhart

Helen Degenhart Focus Op Groei

Het onderwijsresultatenmodel geeft je ruimte om zelf te sturen op kwaliteit. De inspecteur kan dan als critical friend naast je staan in plaats van boven je als controleur. Dat vraagt iets van jou! 

Wat leer je?

  • Mogelijke verklaringen voor signalen uit het onderwijsresultatenmodel 
  • Wat presenteer je tijdens het bezoek? 
  • Welke vragen stel je aan de inspecteur? 

Voor wie?

Een workshop gericht op Schoolbestuurder, Schooldirectie, IB-er, Leerkracht

Programma

We frissen kort je kennis van het onderwijsresultatenmodel op. Vanuit een paar veelvoorkomende signalen bekijken we welke verklaringen daarvoor mogelijk zijn binnen het onderwijs. Signalen en verklaringen leiden tot een schoolambitie met bijhorende aanpak. Dit is de analyse en het plan dat je presenteert aan de inspectie. We sluiten af met vragen die je de inspecteur kunt stellen, waardoor je optimaal gebruikmaakt van de kennis en ervaring van deze critical friend.

Over Helen

HelenDegenhart is onderwijsadviseur bij de Rolf groep. Ze heeft ruime ervaring als leerkracht, intern begeleider, ambulant begeleider en directeur in het basisonderwijs, en is gespecialiseerd in handelingsgericht/opbrengstgericht werken, gedrag en taal.