Referentieniveau taal en rekenen: van theorie naar onderwijspraktijk | Sanne Maas en Miriam Huijsmans (EDUX)

In het nieuwe onderwijsresultatenmodel beoordeelt de inspectie de eindopbrengsten aan de hand behaalde percentages op de referentieniveaus. Tijdens deze workshop kijken we naar de betekenis van de referentieniveaus taal en rekenen voor het aanbod en je didactisch handelen in de groep. Wat houden de referentieniveaus nu eigenlijk in? Wat kan ik ermee in mijn bovenbouwgroep?

Voor wie?

Directie, IB-ers en bovenbouwleerkrachten

Wat leer je?

  • De betekenis van de referentieniveaus
  • Duiden van leerlingresultaten op de referentieniveaus
  • Betekenis voor je aanbod in de groep

Over Sanne en Miriam

Sanne Maas – van Kaathoven en Miriam Huijsmans zijn beiden onderwijsadviseur bij Edux. Zij adviseren scholen op het gebied van strategisch beleid, kwaliteitszorg en de analyse van onderwijsresultaten. Sanne en Miriam werken actief samen met onze IEP-adviseurs om de resultaten van het IEP LVS te vertalen naar de dagelijkse praktijk.