Referentieniveau taal en rekenen: van theorie naar onderwijspraktijk | Simone Schrier

Simone Schrier - Focus Op GroeiWat is de betekenis van de referentieniveaus voor het onderwijs in de klas?

Wat leer je?

  • betekenis van de referentieniveaus
  • duiden van leerlingresultaten op de referentieniveaus
  • betekenis voor je aanbod in de groep

Voor wie?

Een workshop gericht op directie, IB-ers en bovenbouwleerkrachten.

Programma

In het nieuwe onderwijsresultatenmodel beoordeelt de inspectie de eindopbrengsten aan de hand behaalde percentages op de referentieniveaus. Tijdens deze workshop kijken we naar de betekenis van de referentieniveaus taal en rekenen voor het aanbod en je didactisch handelen in de groep. Wat houden de referentieniveaus nu eigenlijk in? Wat kan ik ermee in mijn bovenbouwgroep?

Over Simone

Simone Schrier is onderwijskundige en onderwijsadviseur bij Edux. Zij houdt zich hier met name bezig data- analyse en vertaling van deze gegevens naar het didactisch handelen en het aanbod in de klas.