Van schoolvisie naar onderwijsvisie en toetsvisie | Roelien Edens

De schoolvisie van jouw school heeft rechtstreeks invloed op de manier waarop je bezig bent met het onderwijs op jullie school. In deze sessie gaan we in op de samenhang tussen van school-, onderwijs- en toetsvisie.

Wat leer je?

  • Toetsvisie, is dat nodig?
  • Hoe maak ik een toetsvisie?
  • Hoe zorg ik voor een logische samenhang tussen school-, onderwijsvisie en toetsvisie?

Voor wie?

Een workshop voor Schooldirectie en IB-ers.

Programma

Iedere basisschool beschrijft in de schoolgids en op de website haar missie en visie, kort gezegd: de schoolvisie. Deze is verder uitgewerkt tot een onderwijsvisie. Ontwikkelingsgericht onderwijs vraagt daarnaast ook nog om een gedegen toetsvisie en een praktisch uitvoerbaar toetsbeleid. Dat begint bij het stellen van de vraag ‘Waarom toetsen we?’. Met die vraag gaan we aan de slag. Hierbij komen zaken aan bod zoals: met welk doel laat je leerlingen toetsen? Welke toetsvormen zijn hierbij relevant? Hoeveel toetsen laat je maken? Hoe beoordeel ik de antwoorden? En: Wat doe ik met de resultaten? Aan het eind van de workshop wordt het belang van de samenhang tussen school-, onderwijs- en toetsvisie in beeld gebracht.

Over Roelien

Roelien Edens MSc. (1987) is IEP Adviseur bij Bureau ICE. Daarvoor was zij werkzaam als leerkracht in het basisonderwijs. Sinds september 2020 is zij verantwoordelijk voor de regio noord en onderhoudt zij contacten met scholen en besturen om hen enthousiast te maken over IEP en hen te adviseren over de inzet van het IEP Leerlingvolgsysteem en de IEP Eindtoets.