Zicht op de ontwikkeling van je scholen: hoe doe je dat? | Jochem Grimmelikhuizen

In deze workshop leer je hoe je als bestuurder met IEP de ontwikkeling van je scholen kunt volgen. Je komt te weten hoe het IEP LVS bijdraagt aan kwaliteitsgesprekken, ambitiebepaling en schoolontwikkeling.

Wat leer je?

  • Welke gegevens kun je als bestuurder uit het IEP LVS halen?
  • Hoe gebruik je IEP bij het monitoren van de scholen?
  • Hoe gebruik je IEP in je verantwoording naar de inspectie?

Voor wie?

Deze workshop is voor schoolbestuurders en schooldirecties.

Programma

De IEP zorgt dat je opbrengstbepaling direct inzichtelijk wordt gemaakt. Met het nieuwe beoordelingsmodel van de onderwijsinspectie, gericht op de referentieniveaus, geeft het IEP LVS je in één oogopslag de status per school op het gebied van de referentieniveaus taal en rekenen. De portal biedt je tevens de mogelijkheid, al dan niet via een adviesgesprek, continu bij te sturen en ambities te stellen om de opbrengstbepaling voor taal en rekenen te bepalen.

Over Jochem

Jochem Grimmelikhuizen (1972) is sinds oktober 2020 IEP-adviseur. Daarvoor was hij elf jaar directeur basisschool in Utrecht. Hij is zijn loopbaan begonnen als leerkracht. Als adviseur gaat hij dagelijks in gesprek met scholen en besturen over resultaten en onderwijskwaliteit. Hij reist door heel het land om scholen te vertellen over de IEP Eindtoets en het IEP LVS en om scholen net zo enthousiast te maken over IEP als hijzelf is.