Menu
4e Nationale Toetscongres 2019 - Anders kijken, meer zien - banner 1
4e Nationale Toetscongres 2019 - Anders kijken, meer zien - banner 6

Richard Kol

Vernieuwend onderwijs in de praktijk: Spinoza20first

“In je agenda zie je staan dat je volgende week woensdag een toets van wiskunde over hoofdstuk 7 hebt. Je bent nog maar net begonnen met het hoofdstuk en het gaat je nooit lukken om genoeg sommen te maken zodat je het snapt. Je vraagt je af wat je het beste kan doen: toch proberen zoveel mogelijk sommen te maken, of te accepteren dat het een onvoldoende wordt en alvast beginnen met hoofdstuk 8… Op Spinoza20first kiest de leerling, onder toeziend oog van een coach, zelf wanneer hij of zij een toets maakt. Hoewel er wel degelijk aangegeven wordt per periode welke toetsen de leerling moet maken, heeft de leerling ook de zelfstandigheid én verantwoordelijkheid om de toets later of eerder te maken.

Zolang de toets nog niet gemaakt is, staat er “Inhalen” op haar of zijn rapport. Bij een onvoldoende, wordt er van de leerling verwacht dat hij of zij daar alsnog een voldoende voor haalt in een herkansing. Het maken van een toets is namelijk niet een doel op zich. Het doel van toetsen is voor ons dat vastgelegd wordt dat de leerling de stof beheerst. De leerling krijgt dan ook geen cijfer, maar een Niet Voldaan, Voldaan of Bovengemiddeld.

 

De workshop van Richard is vol. Deze kun je helaas niet meer boeken.

“In een interactieve presentatie neem ik je mee naar het Spinoza20first, een daltonschool in Amsterdam waar kinderen de verantwoordelijkheid en zelfstandigheid hebben om zelf een toets in te plannen. Hoe pak je zoiets aan als school, docent en als leerling? Waar moet een toets, die op verschillende momenten gemaakt wordt, eigenlijk aan voldoen? Wat betekent dit voor een leerlijn? Vanuit ervaringen van docenten en leerlingen kijken we naar deze aanpak, de filosofie die erachter schuilt en de praktische uitvoerbaarheid ervan.”

 

Korte biografie

Richard Kol werkt sinds 2017 als docent Spaans op het Spinoza20first in Amsterdam, een van de scholen in de hoofdstad waar vernieuwend onderwijs wordt aangeboden. Daarnaast werkt hij ook als docent op de Vrije Ruimte in Den Haag. Op Spinoza20first ligt de uitdaging om met weinig contacturen toch gedegen onderwijs in moderne vreemde talen aan te bieden met creatieve werkvormen.

Richard studeerde af aan de Universiteit Utrecht met een onderwijsbevoegdheid en studeerde vervolgens een jaar in Spanje en een jaar in IJsland en maakte daar kennis met zowel innovatieve als traditionele onderwijsvormen.

Het 4e Nationale Toetscongres VO - Richard Kol