4e Nationale Toetscongres 2019 - Anders kijken, meer zien - banner 4

Overzicht van de sprekers

Wie ga jij ontmoeten op het Toetscongres VO 2019?

Op deze pagina vind je zie je een overzicht van alle sprekers van Het 4e Nationale Toetscongres.

Harold Bekkering

Harold Bekkering (1965) is sinds 2002 Professor in de Psychologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Bekkering werd in 2017 geridderd voor zijn bijzondere bijdrage aan de wetenschap en de maatschappij. In zijn lezing ‘Anders kijken, meer zien’: Betekenisvol onderwijs, hoe toets je dan? pleit Bekkering als neurowetenschapper voor een radicale verandering van het onderwijs.

Toetsfestival PO - Prof. dr. Harold Bekkering

Paul Kirschner

Paul A. Kirschner is hoogleraar Onderwijspsychologie en Universiteitshoogleraar aan de Open Universiteit Nederland en Visiting Professor aan Oulu University (Finland). Paul legt uit hoe we paradoxaal genoeg beter leren en minder toetsstress ervaren door meer toetsing in zijn keynote ‘Anders kijken, meer zien’: Leren, toetsing en terugkoppeling: Beter leren en minder toetsstress door meer toetsing?

4e Nationale Toetscongres: Paul Kirschner

Dominique Sluijsmans

Dominique Sluijsmans werkt als lector Professioneel Beoordelen bij Zuyd Hogeschool. Haar interessegebieden zijn toetsing gericht op leren, curriculum ontwerp, feedbackcultuur en onderwijskundig leiderschap.

Het 4e Nationale Toetscongres - Dominique Sluijsmans

Kristel Vanhoyweghen

Kristel Vanhoyweghen is onderwijswetenschapper (MSc in the Learning Sciences). Ze doceert het vak ‘leren en ontwikkelen’ aan de lerarenopleiding van de Karel De Grote Hogeschool in Antwerpen en geeft zelf ook les in het voortgezet onderwijs. Ze vertaalde ‘the science of learning’ naar de klaspraktijk en maakte daarbij ook de transfer naar hoe effectieve instructie er dan uit kan zien.

Het 4e Nationale Toetscongres - Kristel-Vanhoyweghen

Eric van ’t Zelfde

Eric van ’t Zelfde (1972) groeide op in de ruige arbeiderswijkstraten van Schiedam-Oost en volgde later onderwijs op een chique Schotse kostschool. Hij schreef twee succesvolle boeken, ontving een Europese onderscheiding voor zijn literatuurmethode en werd uitgeroepen tot Ambassadeur van de Vrede. Hij is rector in het Tvprogramma Dreamschool en was hiermee lange tijd in race voor de Televizierring 2017. In zijn bijdrage ‘Anders kijken meer zien’: Impossible is nothing! neemt Van ’t Zelfde zijn publiek mee in een verhaal over leiderschap en over successen bereiken door buiten de bewandelde paden te durven gaan.

4e Nationale Toetscongres: Eric van ’t Zelfde

David Didau

If we could make all children cleverer, should we? The session reviews a body of evidence that suggests that intelligence is positively correlated with pretty much everything we value and that by increasing children’s stores of knowledge we can act to raise their intelligence which should, in turn, make them happier, healthier and safer.

Het 4e Nationale Toetscongres - David Dideau

Casper Hulshof

Casper Hulshof is docent aan de opleiding Onderwijskunde aan de faculteit Sociale Wetenschappen van de Universiteit Utrecht. Hij verzorgt onder andere onderwijs op het gebied van onderwijspsychologie, assessment, wetenschapsfilosofie en geschiedenis van het onderwijs. Recent verscheen van hem, in samenwerking met de Vlaamse pedagoog Pedro de Bruyckere, het boek Jongens zijn slimmer dan meisjes.

Het 4e Nationale Toetscongres - Casper Hulshof

René Kneyber

René Kneyber is lid van de Onderwijsraad en docent wiskunde, trainer, uitgever en publicist. Ook is hij lid van de Raad van Toezicht van schoolstichting Fluenta. Hij schreef meerdere boeken over orde houden en formatief toetsen. Over de rol van de leraar in onderwijsbeleid schreef hij meerdere boeken, die ook in het Engels en het Zweeds zijn verschenen. Tweewekelijks verzorgt hij een column over onderwijs in Trouw.

Het 4e Nationale Toetscongres - Rene Kneyber

Romy Noordhof

Romy Noordhof werkt bij de innovatieafdeling van Stichting Cito dagelijks samen met scholen aan prototypes. Daarbij maakt ze gebruik van haar kennis en ervaring op het gebied van toetsing in het voortgezet onderwijs. Daarvoor was zij werkzaam als toetsdeskundige voor de centrale examens in het vmbo en gaf zij trainingen over examinering in het hoger beroepsonderwijs.

Het 4e Nationale Toetscongres - Romy Noordhof

Gerdineke van Silfhout & Bas Trimbos

Gerdineke van Silfhout is taalexpert VO bij SLO, expertisecentrum leerplanontwikkeling. Daar houdt zij zich o.a. bezig met het thema toetsing en formatief lesgeven. In Toetsrevolutie VO (Sluijsmans & Kneyber, 2016) schreef zij daar een hoofdstuk over. Bas Trimbos heeft 12 jaar Engels en Frans gegeven in het voortgezet onderwijs en werkt 18 jaar als leerplanontwikkelaar MVT bij de SLO. De laatste acht jaar houdt hij zich vooral bezig met formatieve praktijken in binnen- en buitenland.

Het 4e Nationale Toetsconrges - Gerdineke van Silfhout2

Anke Swanenberg

Anke Swanenberg staat voor de klas als eerstegraads docente Nederlands sinds 2009. Zij gaat graag met jou in gesprek over hoe succesvol onderwijs er eigenlijk uit ziet.

Het 4e Nationale Toetscongres - Anke Swanenberg

Gerard van de Weijer

Gerard van de Weijer Msc. is onderwijskundige en mede-eigenaar van Motivatiemeesters: “Laten we ons niet te veel leiden door het curriculum en de cijfers? Weten we nog wel waarom onderwijs zo belangrijk is en wat het doel is van goed onderwijs? Kortom, is het niet verstandig om het curriculum uit het raam te gooien en te stoppen met beoordelen?”

Het 4e Nationale Toetsongres - Gerard van de Weijer

Devon Diercks

Devon Diercks slaagde in 2016 voor zijn vwo-examen. Door dag en nacht na te denken over hoe hij zo efficiënt mogelijk kon leren slaagde hij voor de meeste vakken met een 8 of hoger, iets wat hij zelf vooraf niet voor mogelijk hield. Na zijn examen zette hij een huiswerkbegeleidingsinstituut op en schreef het boek De handleiding tot slagen havo/vwo.

Het 4e Nationale Toetscongres - Devon Diercks

Lucelle Deneer

Lucelle Deneer, docent maatschappijleer op Christelijk College Groevenbeek in Ermelo, is  ‘Leraar van het jaar 2018-2019′ in de categorie voortgezet onderwijs geworden. Ben jij benieuwd of Gamification werkt in jouw lessen of in jouw school? Kies dan voor de workshop gamification in de klas.

Het 4e Nationale Toetscongres - Lucelle Deneer

Richard Kol

Richard Kol studeerde af aan de Universiteit Utrecht met een onderwijsbevoegdheid en studeerde vervolgens een jaar in Spanje en een jaar in IJsland en maakte daar kennis met zowel innovatieve als traditionele onderwijsvormen. Op Spinoza20first ligt de uitdaging om met weinig contacturen toch gedegen onderwijs in moderne vreemde talen aan te bieden met creatieve werkvormen.

Het 4e Nationale Toetscongres VO - Richard Kol

Peter Hoogendijk

Peter Hoogendijk maakte in 2000 de overstap van het onderwijs naar de uitgeverij. Sinds 2018 stuurt hij als Productmanager Voortgezet Onderwijs het team aan dat met trainingen en het leerlingvolgsysteem en toetsplatfom JIJ! docenten helpt het onderwijs te verbeteren. In zijn “Het verhaal achter het cijfer” gaat hij in op de vraag waarom we eigenlijk toetsen.

Het 4e Nationale Toetscongres - Peter Hoogendijk

Sergej Visser

Sergej Visser gaf twintig jaar lang Engels, CKV en Spaans op mavo, havo en vwo. Hij ontwikkelde een compleet nieuw curriculum Engels, voor klas 3 t/m 6. Zijn specialisme is formatief evalueren. Sergej denkt graag na over hoe het onderwijs nog beter kan en loopt warm voor complexe vraagstukken waarbij schoolbeleid en de dagelijkse praktijk elkaar raken. Hij is auteur van het boekje Formatief Evalueren in Elke Les. Zijn volgende boek gaat over het werken aan een feedbackcultuur in het onderwijs. Sergej is senior trainer/adviseur bij Bureau ICE.

Sergej Visser - trainer JIJ!

Jesús de la Torre y Rivas

Jesús de la Torre y Rivas studeerde wiskunde en Nederlands aan de lerarenopleiding, rechten aan de universiteit, beleidsadvisering aan de Bestuursacademie en bedrijfskunde aan het IBO te Leusden. De rode draad in zijn carrière is onderwijs en management. Hij weet als geen ander wat er speelt in het onderwijs en hoe je mensen moet enthousiasmeren om de gestelde doelstellingen te realiseren. Sinds 2015 is hij senior trainer/adviseur bij Bureau ICE. Voor Bureau ICE ontwikkelde hij een geheel nieuwe methodiek om leerlingen succesvol te betrekken bij het ontwikkelen van toetsbeleid. Jesús is een specialist in het creëren van draagvlak.

Het 4e Nationale Toetscongres - Jesús de la Torre y Rivas

Annemarie Travaille & Stephanie Drenth

Annemarie Travaille haalde in 2013 haar master taal- en spraakpathologie (taalwetenschap) bij Radboud Universiteit Nijmegen. Bij Uitgeverij Malmberg ontdekte zij hoe inspirerend zij het vindt om aan docenten haar kennis over te dragen over digitale onderwijsvormen en toetsing. “Toetsen moeten betrouwbaar en valide zijn en moeten ook betrouwbaar beoordeeld worden. Ik stimuleer docenten om te toetsen om leerlingen verder te helpen in hun leerproces in plaats van te toetsen als afrekening. De uiteindelijke toets-voor-een-cijfer zien we dan als de kers op de taart. Ik heb een open houding en daarom kom ik snel tot de kern van wat er echt leeft. Mijn missie is geslaagd als docenten de volgende dag daadwerkelijk aan de slag kunnen met wat ze in mijn training hebben geleerd.”

Het 4e Nationale Toetscongres - Annemarie Travaille2

Frieda van den Hout

Vele nieuwkomers stromen vanuit de ISK of uit het po door naar het vo. De taalontwikkeling in een nieuwe taal en het leren met Nederlands als instructietaal in alle vakken vraagt meer tijd dan de  gemiddelde verblijfsduur (20 maanden) binnen de ISK of po. Deze leerlingen zitten bij de instroom in het vervolgonderwijs nog volop in hun tweede taalverwervingsproces. Wat betekent dat voor het vo en daarmee voor de toetsing van deze leerlingen?

Frieda van den Hout - Trainer Bureau ICE

Wouter Modderkolk

Vandaag de dag gaat het in het onderwijsdebat geregeld over de zin en onzin van toetsen en beoordelen. Echter, om te kunnen spreken over de evaluatie van het onderwijs – waar het in wezen om gaat als je het over toetsen hebt – moet je weten wat je beoogt met het onderwijs dat je geeft. De vrijeschool is 100 jaar geleden opgericht met een uitgesproken visie over het onderwijs.

Het 4e Nationale Toetscongres - Wouter Modderkolk2

Valentina Devid

Valentina Devid is werkzaam als docent geschiedenis en teamleider havo op het Christelijk Lyceum in Apeldoorn. Daarnaast is ze ook werkzaam als trainer en onderwijsadviseur bij Netwerk Onderwijsadviseurs. Valentina heeft de master Learning & Innovation afgerond en zich tijdens en na haar studie gespecialiseerd in formatief evalueren en de implementatie daarvan.

Valentina Derkse - Het 4e Nationale Toetscongres

Boris Berlijn

Boris Berlijn is docent aardrijkskunde bij het Ashram College en kartrekker van het Leerling2020 innovatieproject (Ashram College neemt deel aan curriculumbewustzijn leerlab).
Bovendien is hij Projectleider proeftuin iPads in de klas in de onderbouw van het vmbo (2014-2016).

Het 4e Nationale Toetsconrges - Boris Berlijn