Menu
4e Nationale Toetscongres 2019 - Anders kijken, meer zien - banner 2
4e Nationale Toetscongres 2019 - Anders kijken, meer zien - banner 5

Dominique Sluijsmans

Leren of presteren? Naar een feedbackcultuur in het voortgezet onderwijs

“Een belangrijke taak van docenten in het voortgezet onderwijs is zorgvuldige beslissingen te nemen over hun leerlingen. Hierbij gaat het om beslissingen over vervolgstappen in het leren (Wat heeft de leerling nodig om het leerdoel te behalen?), maar ook over beslissingen of de leerling daadwerkelijk heeft geleerd (Is het leerdoel bereikt?). In mijn presentatie zal ik een aantal praktische ideeën delen hoe je van toetsing een kans voor leren kan maken, waarbij je de leerlingen niet alleen anders, maar ook beter ziet en in beweging zet. Daarbij zal ik ook ingaan op de vraag hoe de balans tussen leren en presteren kan worden bewaakt.”

 

Korte biografie

Dominique Sluijsmans werkt als lector Professioneel Beoordelen bij Zuyd Hogeschool. Ze is redacteur van de twee Toetsrevolutieboeken die in 2016 en 2018 verschenen voor resp. het voortgezet en hoger onderwijs. Haar interessebeiden zijn toetsing gericht op leren, curriculum ontwerp, feedbackcultuur en onderwijskundig leiderschap.

Het 4e Nationale Toetscongres - Dominique Sluijsmans