Menu
4e Nationale Toetscongres 2019 - Anders kijken, meer zien - banner 1
4e Nationale Toetscongres 2019 - Anders kijken, meer zien - banner 4

Gerdineke van Silfhout & Bas Trimbos

Formatief evalueren

Leerdoelen en succescriteria als voorwaarde voor het ontwikkelen van een neus voor kwaliteit

In deze workshop ga je aan de hand van videomateriaal aan de slag met het delen van leerdoelen en het verhelderen van succescriteria met leerlingen. Een fase van formatief evalueren die noodzakelijk is om verder leren vorm te geven.

Uit de literatuur blijkt dat de eerste fase van formatief evalueren – het verhelderen van leerdoelen en succescriteria de basis vormt om conclusies te kunnen trekken in het leerproces en passende vervolgbeslissingen te nemen. Tegelijkertijd blijkt dat er nog veel winst te behalen is in het vormgeven van deze fase, omdat blijkt dat deze vaak niet of niet goed wordt uitgevoerd (Gulikers & Baartman, 2017). In deze workshop ga je aan de slag met de vraag hoe je leerdoelen kunt delen en je criteria voor succes gezamenlijk met leerlingen kunt formuleren. Wat maakt het ene voorbeeld formatiever dan het andere en waarom? Wat vraagt het van de docent, de leerlingen, maar ook van de leeractiviteiten en het lesmateriaal? Samen gaan we in dialoog om een neus voor kwaliteit te ontwikkelen.

 

Korte biografie

Gerdineke van Silfhout is taalexpert VO bij SLO, expertisecentrum leerplanontwikkeling. Daar houdt zij zich o.a. bezig met het thema toetsing en formatief lesgeven. In Toetsrevolutie VO (Sluijsmans & Kneyber, 2016) schreef zij daar een hoofdstuk over.

Het 4e Nationale Toetscongres - Bas TrimbosBas Trimbos heeft 12 jaar Engels en Frans gegeven in het voortgezet onderwijs en werkt 18 jaar als leerplanontwikkelaar MVT bij de SLO. De laatste acht jaar houdt hij zich vooral bezig met formatieve praktijken in binnen- en buitenland.

Het 4e Nationale Toetsconrges - Gerdineke van Silfhout2