JIJ blijft leren - professionaliseringsaanbod
JIJ blijft leren - professionaliseringsaanbod

JIJ! Blijft leren

Professionaliseringsmogelijkheden VO

Wij geloven in toetsen om van te leren. Toetsen waarbij je inzicht krijgt in waar leerlingen staan, waar ze naartoe willen én kunnen en wat ze nog nodig hebben om daar te komen. Zo zorg je voor grip op het eigen leerproces en stimuleer je beter en gemotiveerd leren. Inzicht en houvast bieden we met de mogelijkheden van het JIJ! Leerlingvolgsysteem én door de inzet van inspirerende trainings- en adviestrajecten. Het team van JIJ! adviseert op bestuurs- en managementniveau en traint docenten en leidinggevenden op het gebied van toetsbeleid, toetskwaliteit, examinering, formatief evalueren en leerdoelgericht determineren. De vraag ‘waarom toets je?’ staat hierbij altijd centraal. Met de trainings- en adviesmogelijkheden van JIJ!:

 • Vorm je jullie schoolvisie op toetsing en stel je een praktisch toetsbeleid op;
 • Zorg je voor toetsing met een helder doel;
 • Maak je toetsing integraal onderdeel van jullie onderwijs;
 • Vergroot je het inzicht in ontwikkeling en verminder je de toetsdruk op school;
 • Borg je toetskwaliteit door binnen de school toetsdeskundigen op te leiden.

Bekijk hieronder een greep uit ons aanbod. Maar neem ook gerust contact met ons op voor andere mogelijkheden, want een training van JIJ! is altijd maatwerk.

JIJ! Training formatief evalueren

We geven in Nederland veel toetsen voor een cijfer. Deze manier van toetsing levert niet altijd het gewenste resultaat op. Cijfers geven niet altijd een goed beeld van wat leerlingen kunnen en alleen leren voor dat cijfer is weinig motiverend. Formatief evalueren ofwel leerdoelgericht werken werkt om leerlingen meer, beter en gemotiveerder te laten leren. In onze trainingsreeks leer je wat leerdoelgericht werken is, waarom het zo goed werkt, hoe je het kunt aanpakken en wat er nog meer bij komt kijken, zoals effectieve feedback en het volgen van de leervoortgang.

Opbrengsten:
 • Weten wat formatief evalueren / leerdoelgericht werken is en waarom je dat doet
 • Oefenen met een groot aantal concrete werkvormen
 • Ontwerpen van leerdoelgericht onderwijs, passende feedback en goede toetsing

Doelgroep: Docenten en leidinggevenden VO
Tijdsinvestering: Drie tot vijf dagdelen van drie uur
Locatie: Trainingen worden gegeven op jullie school, online trainingen zijn ook mogelijk.

JIJ! Toetsbeleidtraject

Als je op een juiste manier toetst (niet alleen summatief, maar ook leerdoelgericht), leren leerlingen meer, beter en gemotiveerder. Een passend en actueel toetsbeleid vormt een solide ondergrond om te kunnen toewerken naar effectiever onderwijs en betere toetsing. In het Toetsbeleidtraject starten we met een schoolbrede inspiratiedag, om met docenten, leerlingen en schoolleiders na te denken over de koers van het nieuwe toetsbeleid. De ‘Werkgroep Toetsbeleid’ werkt deze koers uit tot een eigen, breed gedragen toetsbeleidsplan. De trainers van JIJ! zijn bij dit proces betrokken als sparringspartner en adviseur van de werkgroep.

Opbrengsten:
 • Een stapel ideeën, inzichten en dromen over toetsing op jouw school
 • Een heldere visie op onderwijs en toetsing, passend bij je school
 • Een concreet, solide en helder toetsbeleidsplan

Doelgroep: Docenten en leidinggevenden VO
Tijdsinvestering: Eén dagdeel (inspiratiedag) + vier dagdelen (Werkgroep Toetsbeleid)

Toetsbeleid en toetsvisie

Ervaringsverhalen

Ook wij blijven graag leren. Daarom vragen we altijd wat deelnemers van onze trainingen vinden. Wat kan er anders en hoe kunnen we je (nog) beter helpen? Ben je benieuwd wat andere scholen van onze trainingen vonden? Lees dan eens een van de ervaringsverhalen.

Het belangrijkste van de eerste trainingssessies formatief evalueren is dat de knop om is.
Deborah Odendaal - Schoolleider Montessori Lyceum, Amsterdam

JIJ! Toetsexperttraject

Het belang van goede toetsen is helder. Er hangt veel van af – voor leerlingen, maar ook voor de school. Vandaar dat de aandacht voor toetskwaliteit steeds groter wordt. De meeste docenten zijn hier echter nooit in geschoold. Om de kwaliteit van toetsen en examens te borgen, is het aan te raden om minimaal één docent per sectie uit te rusten met voldoende expertise dit vlak. In deze reeks trainingen leiden we je op tot Toetsmeester en maak je dus kennis met alle aspecten van toetskwaliteit.

Opbrengsten:
 • Kennis over alle aspecten van toetskwaliteit
 • Oefenen met het analyseren en verbeteren van bestaande toetsen
 • Oefenen met het construeren van goede toetsen

Doelgroep: Docenten, examencommissieleden, examensecretarissen VO
Tijdsinvestering: Vijf dagdelen van drie uur

toetsmeester

JIJ! Training Examencommissie

Per 1 augustus 2021 wordt het Eindexamenbesluit VO aangepast. Dit betekent dat elke school vanaf 1 augustus verplicht een examencommissie heeft die moet toezien op de kwaliteit van toetsing. Wat wordt er precies van zo’n commissie verwacht? In deze training verwerf je kennis van de belangrijkste taken, rollen en verantwoordelijkheden van examencommissies én van het onderliggende wettelijke kader en inspectiekader. In het kort: Wat moeten we doen als Examencommissie? Hoe doen we dat goed? Waarom doen we dat? Wie doet wat? En, welke afspraken maken we over de organisatie en processen?

Opbrengsten:
 • De benodigde basiskennis om goed te starten als Examencommissie
 • Kennis van de bredere kaders: wat is op iedere school nodig om tot goede examinering en toetsing te komen, en hoe kunnen we dat bereiken?
 • Voorbeelden en voorbeelddocumenten om op voort te kunnen bouwen

Doelgroep: (Potentiële) leden examencommissie VO
Tijdsinvestering: Twee dagdelen

JIJ! Training examencommissie VO

JIJ! Training determinatie

Een juiste determinatie is van belang om leerlingen een reële kans te bieden op een optimale ontwikkeling. Determinatie op basis van voornamelijk cijfers werkt niet altijd goed – zeker niet bij toetsing op afstand. In deze set van twee workshops maak je kennis met doelgerichte toetsing op beheersingsniveau. Je leert werken met determinerende toetsvormen én je oefent met doelgerichte determinerende werkvormen in de klas.

Opbrengsten:
 • Inzicht in hoe je tot een juiste determinatie kunt komen
 • Toetsvormen voor beter determineren borgen en verantwoorden
 • Doelgerichte determinerende werkvormen voor in de klas

Doelgroep: Docenten en leidinggevenden VO
Tijdsinvestering: Twee dagdelen van drie uur

training determineren

JIJ! Training voor docenten met NT2-leerlingen (ISK of VO)

NT2-leerlingen zijn gebaat bij een soepele overgang van een Internationale schakelklas naar het reguliere voortgezet onderwijs. Werk je op een ISK of heb je NT2-leerlingen in je klas? Deze training helpt je om je NT2-leerlingen goed te begeleiden naar of in het reguliere VO. Let op: er is een training speciaal voor ISK-docenten en een voor docenten in het reguliere VO.

Opbrengsten:
 • Kennis van de taalontwikkeling van NT2-leerlingen
 • Kennis van de verschillen tussen ERK- en F-niveaus bij toetsing
 • Concrete adviezen rond toetsplannen en de begeleiding van leerlingen in het VO aan de hand van praktijkvoorbeelden

Doelgroep: ISK-docenten of docenten regulier VO.
Tijdsinvestering: Eén dagdeel

Training toetsing

Overig aanbod en kennismaken

Bovenstaande is een greep uit het professionaliseringsaanbod van JIJ!. Wil je met je team jullie visie op toetsing aanscherpen of ben je op zoek naar training op het gebied van examencommissies? Ook dat behoort tot de mogelijkheden. Blader ter inspiratie door onze trainingsfolder of laat ons weten wat jullie wensen zijn. We denken graag mee! Wil je alvast kennismaken met de trainers/adviseurs van JIJ!? Klik op onderstaande knop om alvast digitaal kennis te maken. Heb je een specifieke vraag voor een van onze trainers. Ze gaan graag met je in gesprek over hoe we samen het onderwijs kunnen verbeteren.