Hart handen instrumenten JIJ!
Hart handen instrumenten JIJ!

Leerlinginstructies JIJ! hart-handen instrumenten

Voorbespreken met leerlingen

Veel leerlingen zijn al gewend om digitale volgtoetsen te maken in het JIJ! Leerlingvolgsysteem. We raden je aan om de leerlingen eerst wat uitleg te geven voor je ze een of meerdere hart-handen vragenlijsten in laat vullen, zodat écht duidelijk is dat ze geen toets maken. Bespreek wat het doel is van deze vragen, wat jullie met de resultaten gaan doen en geef aan dat het gaat om hoe een leerling over zichzelf denkt en dat er dus geen verkeerde antwoorden zijn. En geef aan dat leerlingen gewoon vragen mogen stellen tijdens het invullen. Als ze een woord of vraag niet begrijpen, kun je ze verder helpen. Voor de instrumenten Creatief vermogen en Leeraanpak vind je hieronder video-instructies.

Leerlinginstructie Leeraanpak

De vragenlijst Leeraanpak begint met dit instructiefilmpje. Je kunt dit klassikaal bekijken en bespreken voordat je de zelfevaluatie afneemt, of je laat het de leerling zelf kijken.

Leerlinginstructie Sociale context

Bespreek met de leerling(en) waarom je deze vragenlijst afneemt. Je kunt hierbij aangeven dat het instrument uit 19 vragen bestaat. Bij elke vraag staat een uitspraak. De leerling geeft aan hoe goed deze uitspraak bij hem of haar past op basis van een vierpuntschaal: helemaal waar, waar, niet waar, helemaal niet waar.
Het is in de voorbespreking belangrijk om aan te geven dat er geen foute antwoorden zijn. Het gaat om het antwoord waarvan de leerling vindt dat dit het beste bij hem of haar past.
Daarnaast is het belangrijk om te bespreken hoe je met de antwoorden omgaat en dat je de antwoorden met deze leerling wil bespreken om een completer beeld te krijgen en samen te kijken hoe je de leerling verder kunt helpen.

JIJ! Hart-handen meetinstrument Sociale context

Leerlinginstructie Creatief vermogen

De vragenlijst Creatief vermogen begint met dit instructiefilmpje. Je kunt dit gezamenlijk kijken voorafgaand aan de afname, of je laat de leerling het zelf kijken.