Menu
Hart handen instrumenten JIJ!
Hart handen instrumenten JIJ!

Toelichting JIJ! hart-handen instrumenten

Compleet beeld van je leerling

De hart-handen zelfevaluaties zijn meetinstrumenten in het JIJ! Leerlingvolgsysteem die je helpen om snel een completer beeld van je leerling te vormen. De documenten op deze pagina zijn handig bij het voorbespreken van de instrumenten met de mentoren op je school en het bepalen welke instrumenten bij jullie doelen passen. De drie zelfevaluaties hebben een ander karakter dan de volgtoetsen die in het JIJ! LVS staan.

Andere manier van afnemen

Er zijn bij de hart-handen instrumenten geen foute antwoorden. Het is goed om jezelf en je leerlingen er bewust van te maken dat ze geen toets gaan maken en dat ze gewoon vragen kunnen stellen als ze iets niet snappen. Zo ga je soms al tijdens de afname van een zelfevaluatie een gesprek aan. De resultaten zeggen iets over hoe de leerling over zichzelf denkt. Dit vergt dus ook een andere manier van kijken naar de resultaten.

Toelichting Creatief vermogen

Creatief vermogen is een 21e-eeuwse vaardigheid die van belang is bij het omgaan met veranderingen en ontwikkelingen. TNO ontwikkelde een meetinstrument dat het creatief vermogen van leerlingen op zeven aspecten in kaart brengt. De leerlingen geven in deze test op een zevenpuntsschaal aan in hoeverre stellingen bij hen passen. Zo brengt dit instrument eigenschappen als nieuwsgierigheid, interacteren met anderen en vindingrijkheid in kaart. Klik op de knop om de toelichting bij deze zelfevaluatie te bekijken of downloaden.

Toelichting Leeraanpak

Hoe een leerling het leren plant en organiseert is een belangrijke voorspeller voor studiesucces in het op school. Ook competenties als doorzettingsvermogen en prestatiemotivatie spelen een grote rol. Het instrument Leeraanpak brengt deze kenmerken in kaart. Klik op de knop om de toelichting bij deze zelfevaluatie te bekijken of downloaden.

Toelichting Sociale context

Het instrument Sociale context is bedoeld om op een laagdrempelige en snelle manier een beeld te krijgen van de sociale omgeving van een leerling. Uit onderzoek is gebleken dat de sociale omgeving (context) van een leerling van invloed is op het schoolse welbevinden. Deze zelfevaluatie geeft aan in hoeverre de sociale omgeving van de leerling belemmerend of bevorderend is voor het verloop van de schoolcarrière. Klik op de knop om de toelichting bij dit instrument te bekijken of downloaden.