Contact

Een goed begin met de nulmeting en de evaluatieroute

Hoe doe ik een nulmeting?

Voor de nulmeting hebben wij in het TOA Toetsplatform een selectie gemaakt van toetsen die, indien gezamenlijk afgenomen, een goed beeld geven van waar de student staat. Dit zijn toetsen die reeds beschikbaar zijn in het TOA Toetsplatform en die gemarkeerd zijn als toets voor de nulmeting. Om een goede indruk te krijgen van het startniveau van de student, adviseren wij voor de talen in ieder geval zowel een receptieve als een productieve toets af te nemen. Voor rekenen kies je het niveau waarop je wilt toetsen.

 

Een helder beeld van de status en de voortgang

Door na het afnemen van de nulmeting ook regelmatig voortgangstoetsen in te zetten, krijg je als docent goed inzicht in de ontwikkeling van de student. Hierdoor weet je tijdig wanneer je moet bijsturen, of juist kunt loslaten. We noemen de nulmeting en de voortgangstoetsen samen de ‘evaluatieroute’. Extra leuk is dat de geselecteerde toetsen automatisch worden beoordeeld. Dit scheelt jou als docent nakijkwerk, en levert je extra tijd op om met je les bezig te zijn.

Draai via TOA status- en voortgangsrapportages uit. Met deze rapportages helpen we je snel te zien waar de student staat. En de student krijgt meer inzicht in de eigen voortgang, wat weer helpt eigenaar te zijn van het eigen leerproces. Je kunt deze rapportages zowel voor een individuele student, als voor een groep studenten genereren. In het stappenplan laten we je precies zien hoe je deze handige rapportages uitdraait.

Voortgang volgen in TOA

In TOA kun je tussentijds toetsen afnemen en voor elke student uitslag- en adviesrapportages genereren. Die functie zat er altijd al in, maar TOA-adviseur Marlous Hodes besteedt er graag nog eens extra aandacht aan. Wat kunnen docenten ermee, wat hebben studenten eraan en hoe kun je er zelf mee aan de slag?

 

Advies of hulp nodig?

Wil je aan de slag met de nulmeting en de evaluatieroute en kunnen wij met je meedenken? Neem contact op met jouw TOA-adviseur of met onze klantenservice, via toa@bureau-ice.nl of bel met 088 – 556 98 00.

Meld je aan voor de TOA-nieuwsbrief om geen nieuws te missen.

 

 

TOA Logo