Menu
TOA toetsing en training
TOA toetsing en training

Verbeteringen – 3 september 2020

Aanpassingen

Op 3 september staat er een release voor het TOA Toetsplatform gepland. In deze release zit een aantal verbeteringen, waar je in dit servicebericht over kunt lezen. We blikken in dit servicebericht ook nog even terug op schooljaar 2019-2020 en informeren je alvast over onze plannen voor TOA Toetsplatform in schooljaar 2020-2021.

Verbeteringen schooljaar 2019-2020

Afgelopen schooljaar hebben we de volgende verbeteringen en vernieuwingen doorgevoerd in het TOA Toetsplatform:

Functionele verbeteringen

 • Inloggen voor studenten en medewerkers is mogelijk gemaakt via de Entree federatie;
 • Het is mogelijk om in het platform beoordelingen te kalibreren;
 • We hebben naast de 2FA mail, ook de optie voor app toegevoegd;
 • Er is bij de start van de toetsspeler een duidelijker onderscheid tussen toetsen en examens toegevoegd;
 • Voor het afsluiten van de beoordeling wordt nu ook de gegeven score Op dit scherm tonen we het ook als er een inconsequente beoordeling is gegeven. Dit scherm wordt getoond na het afsluiten van de beoordeling, zonder dat hier nog een actie voor nodig is;
 • We hebben het hulpmiddel spellingscontrole toegevoegd voor studenten die daar recht op hebben;
 • Bij het klaarzetten van toetsen en examens kan er op afdeling of op hoofdafdeling worden klaargezet;
 • Ook kan er bij het klaarzetten een beoordelingsmodel gekozen, in plaats van twee verschillende toetsen uit elkaar te moeten houden;
 • Opmerkingen van beoordelaars en assessoren worden tegenwoordig bij elke opdracht opgeslagen;
 • De weergave van goede/foute antwoorden bij het inkijken van toetsen en examens is verbeterd;
 • Er wordt een einddatum meegeven aan de beoordeling, daarmee is onder andere te zien of de deadline van de beoordeling nadert of overschreden is.

 

Inhoudelijke verbeteringen

 • Het Rubrics beoordelingsmodel is geïntroduceerd. Dit beoordelingsmodel biedt de beoordelaar meer handvatten tijdens het beoordelen, door middel van extra informatie in pop-ups. Lees meer over het Rubrics beoordelingsmodel;
 • We hebben een coronapakket samengesteld: dit is een set aan examens die beschikbaar zijn gesteld voor thuisafname;
 • In het TOA Toetsplatform is een toetspakket samengesteld met de titel ‘Back to School’. Hierin zitten toetsen die geschikt zijn voor het afnemen van een nulmeting aan het begin van het nieuwe schooljaar.
 • Er zijn voor het eerst Spaans A1 examens toegevoegd aan het TOA Connect pakket. Deze examens hebben een beroepsgerichte context, gericht op toerisme.

Livegang 3 september

Komend jaar voeren we ook de nodige verbeteringen door in het TOA Toetsplatform.

We nemen vanaf 3 september een nieuwe webservice voor het klaarzetten van toetsen en examens in gebruik. Deze webservice maakt het mogelijk om toetsen en examens klaar te zetten door gebruik te maken van Vak, Vaardigheid, Niveau, Type beoordelingsmodel en Afnamemoment. Het gebruik van toetscodes is bij deze nieuwe webservice niet meer nodig. Het is wel vereist dat de afnamemomenten juist ingesteld worden. De huidige webservice, die gebruikmaakt van toetscodes, blijft ook bestaan.

Vooruitblik

Aanpassingen volgende release(s)

Op 15 oktober vindt er een update van het toetsplatform plaats waarbij het beoordelaarsmanagement en de toetsmomenten een flinke upgrade krijgen, zowel in weergave als in werking.

Voor de instellingsexamens Rekenen zijn we aan het onderzoeken of we de tussenstappen van de student inzichtelijk kunnen maken. Vanaf september draaien we een pilot om data te vergaren die voor deze functie gebruikt kan worden.

Het Beoordelaars Management Systeem (BMS)

Het dashboard ‘beoordelaars- en assessorbeheer’ wordt vernieuwd. In het vernieuwde dashboard kan de voortgang van een afname beter gemonitord worden. Vanaf het moment van klaarzetten van de afname is te zien waar in het traject de afname zich bevindt, en of er acties nodig zijn.

Voorlopig design:

Beoordelaarsmanagement TOA Toetsplatform

In het dashboard wordt de status van elke afname getoond; vanaf het moment van klaarzetten tot drie maanden nadat de afname een resultaat behaald heeft. Bovenin het dashboard zie je de meest urgente aandachtspunten:

 • [1] Einddatum beoordeling nadert: Het aantal afnames waarvan de deadline voor de beoordeling nadert.
 • [2] Beoordelaar/assessor nodig: Het aantal afnames waaraan nog een beoordelaar/assessor gekoppeld moet worden.
 • [3] Hoeft niet beoordeeld te worden: De aanvraag van de beoordelaar/assessor om niet meer te beoordelen. Zie voor verdere uitleg ‘Hoeft niet beoordeeld te worden’ en ‘Niet meer beoordelen’.
 • [4] Second opinion gevraagd: Het aantal second opinions dat is aangevraagd en waaraan een beoordelaar/assessor gekoppeld moet worden.
 • [5] Einddatum beoordeling verstreken: Het aantal afnames waarvan de einddatum van de beoordeling is verstreken en de beoordelaar/assessor de deadline niet heeft gehaald.

Alle uitgelichte aandachtspunten zijn klikbaar. Wanneer je op het aandachtspunt klikt wordt filtering actief en zie je een overzicht van de afnames binnen het actieve filter.

‘Hoeft niet beoordeeld te worden’ en ‘Niet meer beoordelen’

Op dit moment is het in TOA alleen mogelijk om te kiezen voor ‘Niet meer beoordelen’ en kan alleen de beheerder dit uitvoeren. We passen dit aan, zodat het systeem ondersteunend is aan de praktijk. Vanuit de afname kan de beoordelaar/assessor ervoor kiezen om de beheerder te laten weten dat volgens hem of haar geen beoordeling mogelijk is. Hiervoor klikt de beoordelaar/assessor op ‘Hoeft niet beoordeeld te worden’ en kiest een reden uit de gegeven opties. Zodra de beoordelaar/assessor dit heeft ingediend, verschijnt de melding bij de beheerder op het scherm. De beheerder kan de aanvraag goedkeuren, door de status te wijzigen in ‘Niet meer beoordelen’, waarna de beoordeling bij de beoordelaar/assessor uit de lijst verdwijnt. Als de beheerder het niet eens is met het verzoek, zal deze de aanvraag afwijzen en moet de beoordelaar/assessor de beoordeling alsnog uitvoeren.

De status van de beoordeling wordt toegevoegd in een kolom op de beoordelaarspagina. De volgende statussen bestaan: Nog te beoordelen, Bezig, Aanvraag: Hoeft niet beoordeeld te worden, Geweigerd: moet wel beoordeeld worden.

Let op: de beoordeling kan alsnog via de precondities worden afgesloten met ‘Geen resultaat’. Het is aan de instelling om te bepalen welke weg gekozen wordt.

Toetsmomenten

Ook het scherm van toetsmomenten wordt aangepast. De pagina wordt overzichtelijker en gebruiksvriendelijker. Hiervoor is het noodzakelijk om het oormerken van examens en het maken van een toets- en examenplan te ontkoppelen. Dit betekent dat het tabblad Toetsmomenten straks vervangen wordt door drie nieuwe tabbladen: Toetslijst, Toetsplan en Examenplan. Bij het tabblad Toetslijst kunnen toetsen worden geoormerkt als examen en kan een toets/examen geblokkeerd worden voor afname. Bij de tabbladen Toetsplan en Examenplan worden de toetsen/examens ingepland voor afname.

In het servicebericht waarin we deze livegang communiceren, zullen we je hier gedetailleerd over informeren, inclusief screencasts en voorbeelden.

Op de roadmap

Dit schooljaar staan onder andere deze onderwerpen op de planning:

 • Startpagina met dashboards, inclusief een pagina voor de student;
 • Verbeterde nieuwspagina;
 • Beoordelaarsrapportages worden beschikbaar gemaakt;
 • We gaan kijken of we de rollen en rechten kunnen versimpelen;
 • Het vaststellen van examens en resultaat willen we (beter) faciliteren;
 • We gaan onderzoeken of het, tijdens het beoordelen, markeren van tekst en de optie om opmerkingen te plaatsen mogelijk is;
 • We onderzoeken of het mogelijk is om twee beoordelaars in te stellen;
 • We willen kijken of we meer formatieve rapportages kunnen teruggeven.

Verbeter het TOA Toetsplatform samen met ons

We hebben veel plannen en ideeën voor het komende schooljaar. Denk aan verbeterde dashboards, beoordelaarsrapportages, het eventueel mogelijk maken van twee beoordelaars en meer.

Voor een aantal van deze onderwerpen hebben we input van jou als gebruiker hard nodig. Vind je het leuk om mee te denken en jouw visie met ons te delen? We stellen per onderwerp een gebruikerspanel samen. Meld je aan via het formulier om panellid te worden.