Contact

Hoe zorgen we dat onze mbo-studenten tóch een diploma kunnen behalen?

Logo TOA - Bureau ICE

Examineren door middel van een criteriumgericht interview

Examens afnemen in het mbo tijdens de coronacrisis gaat even anders dan normaal. Het ministerie van OCW adviseert om het criteriumgericht interview (cgi) in te zetten als vervangend beoordelingsinstrument.

Hoe zorg je er dan voor dat je studenten vóór 1 januari 2021 toch een diploma kunnen behalen, terwijl de scholen en de meeste leerbedrijven dicht zijn? Er zijn verschillende mogelijkheden voor mbo’s.

Het ministerie van OCW heeft een Handreiking Verantwoord Diplomabesluit gemaakt waarin deze stappen duidelijk zijn uitgelegd. Samengevat: Als je als mbo-school de praktijkexamens of proeves niet volgens het examenplan kunt uitvoeren en er zijn geen alternatieven, dan mag je de student met een criteriumgericht interview (cgi) examineren.

Wat is een CGI?

Een cgi is een individueel vraaggesprek voor een (praktijk)beoordeling, waarin de beoordelaar op gestructureerde wijze onderzoekt of de examendeelnemer niet alleen het vereiste niveau beheerst, maar ook begrijpt wat en waarom hij iets doet.

Het ministerie van OCW geeft aan dat als een onderwijsinstelling de examinering wijzigt men dit goed onderbouwt en in nauwe samenwerking met de examencommissie moet doen. Het cgi is een goed onderbouwd instrument om de betrouwbaarheid en gelijkwaardigheid van examens te borgen.

Hoe kan Bureau ICE helpen?

Niet elke gecertificeerde beoordelaar is bekend met het afnemen van cgi’s. Daarom verzorgt Bureau ICE op interactieve wijze een verkorte onlinetraining van 3 uur zodat de beoordelaar handvatten krijgt om het cgi-gesprek op verantwoorde wijze uit te voeren. We nemen je mee hoe je vanuit een kwalificatiedossier en beoordelingscriteria uit het examen een verantwoorde beoordeling kunt uitvoeren. Je ontdekt niet alleen hoe je vanuit een examen het cgi kunt voorbereiden, je gaat er ook in kleine groepjes mee oefenen. Na afronding van de training ontvangen de deelnemers een deelcertificaat assessoren-cgi met de mogelijkheid om in een later stadium de volledige assessorentraining af te ronden.

Wil je meer weten over deze online training? Bekijk de uitgebreide informatie over deze training of neem contact met ons op via toa@bureau-ice.nl of bel 088 – 556 98 00. Natuurlijk kun je ook jouw mbo-adviseur benaderen.

Plaats een reactie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *