Inzichten en acties vanuit het TOA onderzoek onder mbo’s

In alle lagen van het onderwijs zijn de ontwikkelingen de afgelopen maanden in een stroomversnelling geraakt. En daar proberen wij TOA Toetsplatform en onze toetsen en trainingen zo goed mogelijk op aan te laten sluiten. De ervaringen en wensen van de scholen zijn van grote waarde bij de doorontwikkeling van TOA. Voor de zomer hebben we mbo’s uitgenodigd mee te doen aan het onderzoek. Peter Sonnenberg, productmanager TOA toetsen, TOA trainingen en TOA Toetsplatform, deelt de belangrijkste inzichten en, uiteraard, welke gevolgen deze hebben voor de ontwikkeling van TOA.

 

Tijd voor een onderzoek

“Toen in maart de intelligente lockdown werd afgekondigd, moesten de scholen ineens op een andere manier werken, op een andere manier toetsen en hun examens anders organiseren. Ook voor ons veranderde het een en ander: trainingen die wij al gepland hadden konden ineens niet meer op locatie en moesten in sneltreinvaart aangepast worden, zodat ze online gegeven konden worden. Tegen de zomer, toen het duidelijk werd dat het allemaal langer ging duren, werden trends en veranderingen goed zichtbaar. We besloten een klantonderzoek te starten om deze trends en ontwikkelingen te checken bij de mbo-scholen, en uit te vinden: ‘waar is behoefte aan en waar kunnen we ondersteuning bieden?’ In het onderzoek hebben wij onderwijsprofessionals gevraagd waar zij in de dagelijkse praktijk tegenaan lopen, waar ze met het toetsen tegenaan lopen en bij online trainingen onderzocht wat goed werkt en wat minder.”

 

Trainingen: online, offline of hybride?

“We zijn na de afkondiging van de intelligente lockdown snel gestart met online trainingen, onder meer met de CGI-training (red: criteriumgericht interviewen). Uit het onderzoek blijkt dat de ervaring van de scholen positief is, alleen wordt de interactie met medecursisten wel gemist tijdens de online trainingen. Aan de andere hebben online trainingen ook grote voordelen: je kunt de training volgen vanaf een locatie die jou het beste uitkomt, je hebt geen reistijd en het is makkelijker te organiseren. We weten nu dat grote delen van de training prima online kunnen en dat er delen zijn die je beter samen kunt doen. We zoeken naar een hybride vorm, waarbij je een deel van de training online volgt en een deel op locatie. Ook voeren we binnen de online trainingen werkvormen in die meer interactie teweegbrengen.”

 

“We hebben de scholen gevraagd of er behoefte is aan de mogelijkheid een nulmeting en voortgangstoetsen af te nemen. Het antwoord hierop was een volmondig ‘ja!’.”

 

Waar staat de student?

“Vanaf 1 augustus 2019 geldt er een nieuwe wet- en regelgeving voor de generieke vakken; Nederlands, Engels en rekenen. Examinering daarvan mag nu ook in de eerste helft van de opleiding plaatsvinden, niet alleen in de tweede. En sinds deze nieuwe wet- en regelgeving kan vrijstelling voor deze vakken verleend worden. We hebben de scholen gevraagd of er behoefte is aan de mogelijkheid een nulmeting en voortgangstoetsen af te nemen. Het antwoord hierop was een volmondig ‘ja!’. Met een nulmeting toets je het niveau van de student, zodat deze op het juiste niveau kan starten. Met de voortgangstoetsen monitor je de voortgang van de student en kijk je of deze klaar is voor het examen. Begin dit schooljaar hebben we in TOA Toetsplatform specifieke toetsen gemarkeerd als toetsen geschikt voor de nulmeting en we zien dat deze toetsen in groten getale worden ingezet. Het klantonderzoek heeft duidelijk bevestigd dat deze route gewenst is, dus later dit jaar markeren we toetsen in TOA die geschikt zijn als voortgangstoets.”

 

Formatief toetsen en evalueren

“We zien dat de vraag naar formatieve toetsen de afgelopen maanden is toegenomen. Toetsen die echt inzicht geven in waar een student staat en in wat deze nodig heeft om verder te komen. De trend was er al, maar je ziet deze nu in versneld tempo sterker worden: je wil studenten in beeld houden nu ze minder op school zijn. Ook zijn we bezig met het ontwikkelen van handvatten op gebied van formatief evalueren, waarmee docenten ook in lessituaties helder aan de student kunnen terugkoppelen waar deze nu staat en de student kunnen bijsturen op zijn of haar route.”

 

“Inzichten die we vanuit de scholen krijgen zijn essentieel bij de doorontwikkeling van het TOA Toetsplatform”

 

 

Een gebruiksvriendelijker TOA Toetsplatform

“Naast het ontwikkelen van nieuwe toepassingen in het TOA Toetsplatform, verbeteren we ook de huidige. Binnenkort wordt het ‘Beoordelaars Management Systeem’ een stuk gebruiksvriendelijker gemaakt. Dat wat nu verdeeld is over een aantal pagina’s, wordt teruggebracht naar één overzichtelijk dashboard. Ook het toets- en examenplan wordt vernieuwd. Het klaarzetten van toetsen en examens wordt hierdoor gemakkelijker. Deze updates worden in oktober verwacht.”

 

Samen ontwikkelen we TOA

“Inzichten die we vanuit de scholen krijgen zijn essentieel bij de doorontwikkeling van het TOA Toetsplatform. We werken steeds meer met klantpanels, waarin we informatie ophalen zoals: waar loop je tegenaan en waar kunnen we je ondersteunen? In de klantpanels kunnen we toetsen of wat wij bedenken ook werkt voor de gebruiker. In november starten we met de klantpanels, je kunt je hier nog voor opgeven.”

 

Naast de verkorte online CGI-training, bieden we ook andere trainingen aan in een online vorm, zoals de online opfristraining voor TOA-taalassessoren. Nu tegen actieprijs te volgen!

Plaats een reactie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *