JIJ! over eerlijk toetsen

Eerlijk toetsen is een belangrijke voorwaarde voor goede toetsing. Bij JIJ! vinden we dat eerlijk toetsen verder gaat dan het afnemen van valide en betrouwbare toetsen. Daarom zorgen we ervoor dat toetsen en rapportages naast valide en betrouwbaar, ook betekenisvol en ontwikkelingsgericht zijn. Wat ons betreft zijn dit namelijk allemaal onmisbare factoren van goed toetsen. We lichten ze hieronder kort uit. 

Valide  

Een eerlijke toets meet wat je wilt weten. De onderwerpen vanuit de leerstof die getoetst worden, moeten eerlijk verdeeld zijn. Daarnaast zijn in een goede toets de verschillende cognitieve niveaus (uit taxonomieën zoals Weten-Doen-Snappen, RTTI of Bloom) in verhouding.  

Betrouwbaar  

Een eerlijke toets meet objectief, dus zonder waardeoordeel. De uitslag is eenduidig en dus onafhankelijk van wie de beoordeling uitvoert. Het is belangrijk dat de toetsomstandigheden op orde zijn voor het maken van de toets (denk aan een geschikte ruimte, dezelfde kwaliteit devices bij het afnemen van online toetsen, etc.). 

Betekenisvol  

Een eerlijke toets sluit aan bij de belevingswereld en het ontwikkelingsniveau van leerlingen. De toetsvorm past goed bij de leerdoelen en leerlingen begrijpen de toetsuitslag, waardoor het toetsen bijdraagt aan het leerproces. 

Ontwikkelingsgericht  

Een eerlijke toets geeft inzicht in de ontwikkeling van de individuele leerling. Goede toetsen zijn daarom leerdoel- en criteriumgericht. Dat betekent dat resultaten in kaart worden gebracht op basis van succescriteria en/of referentiekaders. Hierdoor ziet een leerling waar hij of zij staat op de weg naar het gestelde doel. 

Eerlijke kans  

Toetsen moeten de leerling een eerlijke kans geven om te laten zien wat hij of zij weet en kan. Een goede toets is niet te moeilijk en niet te makkelijk en de tijdsduur van de toets past bij het niveau. Vergelijk de prestaties van een leerling bij voorkeur niet met die van andere leerlingen, maar relateer ze aan eerdere prestaties van de leerling zelf. Zo help je elke leerling verder op hun eigen ontwikkelpad.  


Eerlijk toetsen met het JIJ! Leerlingvolgsysteem 

Wil je zien hoe deze aspecten naar voren komen in het JIJ! Leerlingvolgsysteem? Vraag een demo-account aan.

Plaats een reactie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *