Contact
Online event - Inzicht in ontwikkeling
Online event - Inzicht in ontwikkeling
Terug naar overzicht

Programma basisonderwijs

Basisonderwijs | IEP

De IEP is inmiddels niet meer weg te denken uit het basisonderwijs. Ruim 35% van de scholen kiest voor de leerlingen in groep 8 voor de IEP Eindtoets. Het IEP Leerlingvolgsysteem wordt op veel basisscholen gebruikt om de leerling te volgen op taal en rekenen, én ook op sociaal-emotionele ontwikkeling, leeraanpak en creatief vermogen. We vergelijken leerlingen nooit met elkaar en houden focus op de persoonlijke ontwikkeling van ieder kind. Logisch toch? Ja, dat vinden wij wel. Toch zien we het nog vaak anders gebeuren. Onder andere de sessie ‘Vergelijkend meten: niet doen?!’ zet je hierover aan het denken.

Om 14:45 trappen we af met Jan Bransen. Vanaf 15:30 kun je onderstaande sessies volgen. Als je tijdens je aanmelding aangeeft dat je werkzaam bent in het basisonderwijs, word je automatisch bij deze sessies ingedeeld. Je kan op de dag zelf altijd wisselen tussen de sessies en dus eventueel aansluiten bij een sessie van het voortgezet onderwijs, mbo of nt2.

Sessie 1: Vergelijkend meten: niet doen?!

Van 15:30 tot 16:00 kun je de sessie Vergelijkend meten: niet doen?! volgen.

We leven in een maatschappij waar prestaties centraal staan; de waarde van een prestatie wordt vaak afgemeten aan een gemiddelde landelijke of mondiale prestatie. Daarmee denken we inzicht te krijgen of een individuele prestatie goed of slecht is, of je boven of onder het gemiddelde presteert, waarbij het landelijk gemiddelde dan een norm is. Ook in het onderwijs is er veel aandacht voor prestaties en of je als school of groep voldoet aan de norm. Is het goed om zo naar de ontwikkeling van een leerling in het onderwijs te kijken? Nee, het doet geen recht aan een leerling om continu vergeleken te worden met de groep/klas waarin je zit en of het schooljaar waar je landelijk gezien deel van uitmaakt. Wat zegt de positie van een leerling t.o.v. het landelijke gemiddelde over de individuele ontwikkeling van een leerling? Niets! Wat wel iets zegt is een leerling vergelijken met zijn eigen prestaties. In deze paneldiscussie gaan we verder in op dit thema. De do’s en don’ts van het volgen van je leerlingen, groep/school en de verschillende scholen.

Tijdens deze paneldiscussie willen we je aan het denken zetten over:

  • Hoe bepaal jij of je leerlingen de juiste ontwikkeling laten zien?
  • Ben je je ervan bewust wat het doet met leerlingen als je hun prestaties vergelijkt met andere kinderen?
  • Ken jij het verhaal achter het toetsresultaat of het cijfer?

Voor wie?

Deze sessie is interessant voor iedereen die werkzaam is in het (basis)onderwijs.

Sprekers

Paneldiscussie o.l.v. Janneke Helsloot, manager productmanagement, zij werkt inmiddels 10 jaar bij Bureau ICE. De afgelopen zes jaar is zij als productmanager basisonderwijs verantwoordelijk geweest voor de ontwikkeling van de IEP Eindtoets (groep 8) en het IEP Leerlingvolgsysteem (groep 3 t/m 8). Ze wil graag laten zien dat toetsen geen afrekeninstrument zijn maar een middel om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van leerlingen. Dat kan alleen door op zoek te gaan naar het verhaal achter het toetsresultaat, niet vergelijken, niet afrekenen maar zicht op de volgende onderwijs/ontwikkelstap. De mol stelt in het boek van Charlie Mackesy “De jongen, de mol, de vos en het paard” de treffende vraag: ‘Wat lijkt jou de grootste tijdsverspilling?’ ‘Jezelf met anderen vergelijken’, zei de mol.

Sessie 2: Werken aan welbevinden in de klas

Van 16:00 tot 16:30 kun je de sessie Werken aan welbevinden in de klas volgen.

Een kind is meer dan rekenen en taal, ook zijn zachtere vaardigheden maken hem tot wie hij is. Daarom brengen we sociaal-emotionele ontwikkeling, leeraanpak en creatief vermogen in beeld met de hart- en handeninstrumenten. De resultaten van de hart- en handeninstrumenten geven we weer in de vorm van spindiagrammen. Met behulp van deze spindiagrammen en het eigen inzicht van de leerkracht, gaat de leerkracht in gesprek met leerlingen. Hiermee krijgt de leerkracht niet alleen een goed beeld van het welbevinden en de behoefte van de leerling, maar ook van de hele groep.

Met dit inzicht kan de leerkracht aan de slag in de klas. Soms heeft de groep bijvoorbeeld behoefte aan hulp bij uiting van gevoelens, of juist bij het samenwerken met andere leerlingen. Een handige methode om het welbevinden aan te pakken in de klas, is HiRO. Met HiRO leren de leerlingen samen en spelenderwijs; ze leren te vertrouwen op zichzelf en de ander en ze leren goed samen te werken.

Tijdens deze sessie geven we je inzicht in de toegevoegde waarde van de hart en handeninstrumenten én laten we zien hoe je met behulp van HiRO met het welbevinden van de leerlingen in de klas aan de slag kan.

Voor wie?

Deze sessie is interessant voor leerkrachten die het welbevinden van de leerlingen in beeld willen brengen en daarmee aan de slag willen in de klas.

Spreker

Daphne van Heusden werkt al ruim vier jaar bij Bureau ICE. Begonnen als IEP-adviseur waarbij ze scholen adviseerde over de IEP Eindtoets en het IEP Leerlingvolgsysteem. Daarnaast is ze samen met een collega Productmanager PO. Daarmee is ze verantwoordelijk voor het ophalen van klantwensen en het doorvoeren van verbeteringen en uitbreidingen in het IEP LVS. Met HiRO samenwerken is voor haar een van de stappen om hart en handen in het IEP LVS nog beter in te kunnen zetten in de dagelijkse praktijk.

HiRO is ‘op een vernieuwende en speelse manier bijdragen aan de persoonlijke ontwikkeling van kinderen’, zo luidt de missie. HiRO is een jaarprogramma dat basisschoolkinderen helpt in hun persoonlijke ontwikkeling. Leren door te doen en vooral met veel plezier. Te gast zijn Rex Stoelinga, Producteigenaar, en Jimmy van Meurs, Regiomanager bij HiRO.

Sessie 3: Een kijkje in de IEP-keuken: digitale IEP Eindtoets

Van 16:30 tot 17:00 kun je de sessie Een kijkje in de IEP-keuken: digitale IEP Eindtoets volgen.

Ieder jaar maken alle leerlingen van groep 8 de verplichte eindtoets. Ruim 35% van alle basisscholen in Nederland kiest inmiddels voor de papieren IEP Eindtoets. Vanaf april 2023 is er ook een digitale IEP Eindtoets beschikbaar. Je kunt als school kiezen welke vorm het beste bij jouw onderwijs of bij jouw leerlingen past. Waarom nu pas een digitale IEP Eindtoets? Zo’n nieuwe eindtoets komt niet zomaar tot stand, we zijn hier al sinds eind 2020 mee bezig. Het vraagt veel onderzoek en ontwikkeling, zowel (toets)inhoudelijk als op ICT-vlak. Wist je dat het 2 à 3 jaar duurt voordat een nieuwe eindtoets helemaal is getest? En dat het vervolgens nog goedgekeurd moet worden voordat we hem aan mogen bieden aan de scholen? We geven je graag een kijkje achter de schermen en nemen je mee in de keuzes die we hebben gemaakt. We laten je zien hoe de digitale variant eruit ziet en geven je uiteraard handvatten om zelf een goede keuze te maken voor de papieren en/of digitale IEP Eindtoets.

Tijdens deze sessie geven we je inzicht in de digitale (adaptieve) IEP Eindtoets:
• Waarom ook een digitale eindtoets?
• Wat is het verschil tussen de papieren en de digitale IEP Eindtoets?
• Een adaptieve toets, wat houdt dat eigenlijk in?
• En belangrijk: wat vinden de leerlingen van de digitale IEP Eindtoets?

Voor wie?

Deze sessie is interessant voor ib-ers, directeuren, leerkrachten groep 8 die al werken met de IEP Eindtoets of die zich oriënteren op het kiezen van een andere eindtoets.

Sprekers

Maryse de Smet werkt al ruim vier jaar bij Bureau ICE. Gestart als toetsspecialist rekenen, is zij verantwoordelijk voor het rekendeel van de IEP Eindtoets en de rekenvolgtoetsen van het IEP Leerlingvolgsysteem. Inmiddels is ze overall projectleider IEP Eindtoets en IEP Leerlingvolgsysteem en daarmee verantwoordelijk voor het ontwikkelen van de papieren en de digitale IEP Eindtoets.

Nicole Bonouvrie is onderwijskundige en toetskundige. Ruim 6 jaar werkte ze bij Bureau ICE en heeft aan de wieg gestaan van de (concept)ontwikkeling van de papieren IEP Eindtoets. Inmiddels werkt ze ruim 4 jaar voor zichzelf vanuit NiBo Toetsen en Leren. Ze is als projectleider de afgelopen 2 jaar de kartrekker geweest voor de ontwikkeling van de digitale IEP Eindtoets.

Aanmelden