Contact
Online event - Inzicht in ontwikkeling
Online event - Inzicht in ontwikkeling

Programma mbo

Mbo | TOA

Iedere mbo-student heeft zijn eigen kracht. Als hij of zij de kans krijgt om tot bloei te komen tenminste. En dat is tegenwoordig niet vanzelfsprekend, want er heerst een toenemende kansenongelijkheid in het onderwijs, vooral op het gebied van taal en rekenen. Dat raakt ons en moet anders, vinden wij. Want juist voor ieders toekomst is groei in taal en rekenen zo belangrijk. Hoe wij dat doen? Door eerlijk en gemakkelijk inzicht te geven in het kunnen van studenten. Zo kunnen docenten het onderwijs hierop aanpassen en kan elke student zich op zijn of haar manier ontwikkelen. Als marktleider in examinering, toetsing en evaluatie in taal en rekenen ondersteunt TOA de docenten. Dit doen we met onafhankelijke, betrouwbare toetsen en gecertificeerde examens die aansluiten op de belevingswereld van studenten en met complete, persoonlijke evaluatieroutes, training & advies en het ondersteunen van het examenproces. Daardoor krijg je niet alleen optimaal inzicht, maar ook zicht op groei. Voor iedere mbo-student. Onder andere de sessie ‘Taalniveau onder druk, wat nu?’ zet je hierover aan het nadenken.

Om 14:45 trappen we af met Jan Bransen, hoogleraar Filosofie van de gedragswetenschappen aan Radboud Teaching en Learning Centre. Vanaf 15:30 kun je onderstaande sessies volgen.

Sessie 1: De evaluatieroute en het nieuwe rekenen

Van 15:30 tot 16:00 kun je de sessie De evaluatieroute en het nieuwe rekenen volgen.

Vanaf 1 augustus 2022 gaan de nieuwe rekeneisen in voor het mbo. Dat is een spannend moment voor studenten en docenten. Bij TOA zijn we klaar voor het nieuwe rekenen en hebben we ons toetsplatform hierop afgestemd. Een belangrijk onderdeel hiervan is de complete evaluatieroute die we hebben ontwikkeld. Hierdoor kun je als docent namelijk écht inzicht krijgen in het niveau en de voortgang van je studenten. Wat dit precies inhoudt en hoe het werkt bespreekt Jorien Laan samen met Danny van Boxtel in deze sessie. Ze zal daarbij ook ingaan op onze nieuwe rapportages, het beoordelingsformulier inclusief overrulen en het digitale kladblok!

Voor wie?

Deze sessie is interessant voor rekendocenten die het nieuwe rekenonderwijs gaan geven en leidinggevenden in het mbo.

Spreker

Jorien Laan is ruim vier jaar werkzaam bij Bureau ICE als toetsontwikkelaar en teamleider onderzoek/psychometrie. Ze houdt zich bezig met de constructie, screening en normering van toetsen voor het onderwijs. Zo is ze ook intensief betrokken bij de ontwikkeling van het nieuwe rekenonderwijs in TOA.

Danny van Boxtel is docent rekenen bij ROC Mondriaan. Hij begon als docent Sport & Bewegen. Inmiddels is hij ook toegewijd rekendocent en kijkt hij uit naar het geven van het nieuwe rekenonderwijs op zijn mbo.

Sessie 2: Taalniveau onder druk, wat nu?

Van 16:00 tot 16:30 kun je de sessie Taalniveau onder druk, wat nu? volgen.

Studenten hebben basisvaardigheden op het gebied van de Nederlandse taal en rekenen nodig om goed te kunnen functioneren in onze samenleving. Het aantal studenten dat het onderwijs onvoldoende geletterd en/of gecijferd verlaat, neemt helaas toe. Deze ontwikkelingen zijn zorgwekkend en hebben een negatieve invloed op de kansen van mbo-studenten. Om te zorgen dat studenten met een voldoende taalniveau hun opleiding verlaten, is het belangrijk hen vanaf de start goed te blijven monitoren om inzicht te krijgen in hun groeiontwikkeling. In deze sessie wordt besproken hoe je het TOA Toetsplatform daarvoor inzet. Zo komen onze nulmeting, inzichtelijke rapportages en toetsen aan bod.

Voor wie?

Deze sessie is interessant voor taaldocenten die zich inzetten voor een hoog taalniveau binnen hun onderwijsinstelling en leidinggevenden in het mbo.

Spreker

Marlous Hodes is productmanager TOA bij Bureau ICE. Ze is jarenlang TOA-adviseur geweest en heeft daardoor veel kennis van zowel het platform, als de toetsen en de markt. Met haar taalkundige achtergrond begrijpt ze bovendien goed waar de wensen en behoeftes van docenten liggen.

Mariska van Berkel is trainer en adviseur bij Bureau ICE. Ze verzorgt verschillende taaltrainingen bij mbo-instellingen. De doelgroep verschilt van beginnende assessoren, tot ervaren assessoren die hun kennis willen opfrissen. En van steekproeven tot kalibratiesessies waarin werkafspraken moeten worden gemaakt. Mariska is binnen haar functie altijd in gesprek met taalassessoren en kent daarom ook de uitdagingen die spelen.

Sessie 3: Het examenproces, van voorbereiding tot evaluatie

Van 16:30 tot 17:00 kun je de sessie Het examenproces, van voorbereiding tot evaluatie volgen.

Binnen het Onderzoekskader 2021 stelt de wetgever eisen aan de kwaliteitsborging van het gehele PDCA-examenproces. Het borgen van de deskundigheid van alle examenactoren is hierbij een van de vereisten. Hoe zorg je ervoor dat binnen het volledige examenproces iedereen doet wat hij/zij moet doen en ook voldoende kennis heeft om de taken en verantwoordelijkheden goed uit te voeren? Oftewel, is iedereen deskundig genoeg? In deze sessie wordt uiteengezet wat TOA binnen het PDCA-examenproces qua trainingen en adviezen te bieden heeft.

Voor wie?

Deze sessie is interessant voor alle actoren binnen de mbo-examencyclus, zoals Commissieleden van Bestuur, directieleden, teamleiders en examencommissieleden.

Spreker

Luuk Bouwman is mbo-adviseur/trainer bij Bureau ICE en verzorgt met passie het gehele spectrum aan mbo-trainingen. Met meer dan 35 jaar ervaring binnen het mbo-werkveld zijn er weinig verrassingen voor hem. Hij geeft met plezier adviezen aan mbo-scholen over de examenorganisatie.

Aanmelden