Online event - Inzicht in ontwikkeling
Online event - Inzicht in ontwikkeling

Programma mbo

Mbo | TOA

Iedere mbo-student heeft zijn eigen kracht. Als hij of zij de kans krijgt om tot bloei te komen tenminste. En dat is tegenwoordig niet vanzelfsprekend, want er heerst een toenemende kansenongelijkheid in het onderwijs, vooral op het gebied van taal en rekenen. Dat raakt ons en moet anders, vinden wij. Want juist voor ieders toekomst is groei in taal en rekenen zo belangrijk. Hoe wij dat doen? Door eerlijk en gemakkelijk inzicht te geven in het kunnen van studenten. Zo kunnen docenten het onderwijs hierop aanpassen en kan elke student zich op zijn of haar manier ontwikkelen. Als marktleider in examinering, toetsing en evaluatie in taal en rekenen ondersteunt TOA de docenten. Dit doen we met onafhankelijke, betrouwbare toetsen en gecertificeerde examens die aansluiten op de belevingswereld van studenten en met complete, persoonlijke evaluatieroutes, training & advies en het ondersteunen van het examenproces. Daardoor krijg je niet alleen optimaal inzicht, maar ook zicht op groei. Voor iedere mbo-student. Onder andere de sessie ‘Taalniveau onder druk, wat nu?’ zet je hierover aan het nadenken.

Om 14:45 trappen we af met Jan Bransen, hoogleraar Filosofie van de gedragswetenschappen aan Radboud Teaching en Learning Centre. Vanaf 15:30 kun je onderstaande sessies volgen.

Sessie 1: Taalniveau onder druk, wat nu?

Studenten hebben basisvaardigheden op het gebied van de Nederlandse taal en rekenen nodig om goed te kunnen functioneren in onze samenleving. Het aantal studenten dat het onderwijs onvoldoende geletterd en/of gecijferd verlaat, neemt helaas toe. Deze ontwikkelingen zijn zorgwekkend en hebben een negatieve invloed op de kansen van mbo-studenten....
Lees verder
Spreker - Taalniveau onder druk, wat nu?
Spreker - De evaluatieroute en het nieuwe rekenen

Sessie 2: De evaluatieroute en het nieuwe rekenen

Vanaf 1 augustus 2022 gaan de nieuwe rekeneisen in voor het mbo. Dat is een spannend moment voor studenten en docenten. Bij TOA zijn we klaar voor het nieuwe rekenen en hebben we ons toetsplatform hierop afgestemd. Een belangrijk onderdeel hiervan is de complete evaluatieroute die we hebben ontwikkeld....
Lees verder

Sessie 3: Het examenproces, van voorbereiding tot evaluatie

Binnen het Onderzoekskader 2021 stelt de wetgever eisen aan de kwaliteitsborging van het gehele PDCA-examenproces. Het borgen van de deskundigheid van alle examenactoren is hierbij een van de vereisten. Hoe zorg je ervoor dat binnen het volledige examenproces iedereen doet wat hij/zij moet doen en ook voldoende kennis heeft om de taken en verantwoordelijkheden goed uit te voeren?...
Lees verder
Spreker - Het examenproces, van voorbereiding tot evaluatie