Krachtenbundeling onderwijsadviesbureaus en Bureau ICE

Persbericht

Culemborg 4 juni 2020

Krachtenbundeling onderwijsadviesbureaus en Bureau ICE

Het IEP Leerlingvolgsysteem groeit hard in het basisonderwijs, scholen kiezen voor de visie van een kind is meer dan taal en rekenen. Bureau ICE is trots dat de Rolf groep, Edux en Motivatiemeesters hier ook een bijdrage aan gaan leveren. Deze onderwijsadviesbureaus hebben de expertise in huis om scholen onafhankelijk te adviseren en ondersteunen bij de onderwijskundige en pedagogische vragen die er zijn bij het implementeren van het IEP LVS.

Bureau ICE, maker van de IEP, is ervan overtuigd dat er met de samenwerking een sprong voorwaarts gemaakt wordt in het kijken naar het complete kind inclusief de sociaal emotionele ontwikkeling. “We merken dat het werken met het IEP LVS aansluit bij de onderwijsvisie, toetsvisie en het didactisch handelen van veel scholen en besturen. De concrete vraag vanuit de scholen is hoe organiseren we IEP binnen onze school en onze klassen? Daarbij kunnen de onderwijsadviesbureaus prima ondersteunen. We zijn blij met deze samenwerking,” aldus Michiel Colenbrander directeur van Bureau ICE.

Veel basisscholen stappen over naar IEP (Inzicht Eigen Profiel), het past bij de visie van scholen waarbij de ontwikkeling van de individuele leerling centraal staat. Kijken naar de ontwikkeling van het kind, wat het nodig heeft en hoe hier met de school een passend aanbod bij ontwikkeld kan worden, daar helpen goede toetsen bij. Bij die uitgesproken visie kunnen de onderwijsadviesbureaus de scholen goed adviseren. Vooral het hoofd, hart en handen principe is een unieke propositie van IEP die de onderwijsadviesdiensten onderschrijven. Het vraagt van scholen dat ze een andere ‘taal’ gaan spreken: een leerling ontwikkelt zich ten opzichte van zichzelf en niet ten opzichte van de groepsgemiddelden. Vervolgens kijk je naar wat dit betekent voor de aanpak op school, en groepsniveau.

Door de samenwerking kan IEP zich focussen op het ontwikkelen van nieuwe producten voor het basisonderwijs.

Over Bureau ICE:
Bureau ICE ontwikkelt al 30 jaar in opdracht van diverse ministeries en het onderwijsveld toetsen voor het basisonderwijs, voortgezet onderwijs, beroepsonderwijs en de inburgeringsexamens. Op basis van deze expertise heeft Bureau ICE voor het basisonderwijs IEP ontwikkeld (Inzicht Eigen Profiel). De IEP Eindtoets is sinds 2014 toegelaten door het ministerie OCW. Het IEP LVS is een compleet leerlingvolgsysteem met genormeerde toetsen voor groep 3 t/m 8.

Over de Rolf groep:
De Rolf groep helpt professionals in het primair onderwijs en de kinderopvang om elke dag het allerbeste uit ieder kind te halen. Door mee te denken, mee te doen én door alle kennis over de ontwikkeling van kinderen te delen. Daarbij geeft de Rolf groep advies over educatieve leermiddelen, die passen binnen de pedagogische visie van een school, toekomstplannen en budget.

Bezoek de website van de Rolf Groep.

Over Edux:
Edux is onderdeel van Wij zijn JONG, een organisatie die vindt dat iedereen van 0 tot 21 jaar de kans moet krijgen om zich optimaal te ontwikkelen en zijn talenten te benutten.

De kracht van Edux is aansluiten bij de klant en het leveren van maatwerk, vanuit een brede expertise. Zij stimuleren duurzame ontwikkelingen binnen opvang en onderwijs, sturen op het versterken van kwaliteit en het creëren van verbinding. De beste oplossingen vind je door te verbinden met anderen, krachten te bundelen en door te ontwikkelen. De samenwerking tussen Edux en Bureau ICE is hier een goed voorbeeld van.

Bezoek de website van Edux.

Over Motivatiemeesters:
Motivatiemeesters ondersteunt scholen en besturen om een motiverend leer- en werkklimaat te creëren en behouden. Op het gebied van toetsing betekent dit een beweging van druk om te presteren naar de wil om te leren. Door deze beweging zijn betrokkenheid, inzet en eigenaarschap van leerling én leerkracht belangrijke uitkomsten van hun begeleidingstrajecten.

Bezoek de website van Motivatiemeesters.

Heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen:

Michiel Colenbrander

Algemeen directeur 

088-556 86 18 / 06-22 88 08 60

Of download het persbericht als Word document

Plaats een reactie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *