Rekenen met tussenantwoorden: docent Diederick de Vries van Drenthe College is voor

Vooruitlopend op het verdwijnen van de centrale rekentoets en de invoering van nieuwe rekeneisen, zijn we bij Bureau ICE een nieuwe toetsvorm aan het ontwikkelen. Rekenen met tussenantwoorden, waarbij studenten gebruik kunnen maken van digitaal kladpapier. Rekendocent (en mbo-leraar van het jaar 2015) Diederick de Vries van Drenthe College is voorstander van deze toetsvorm. In dit artikel vertelt hij waarom.

Je bent voorstander van rekentoetsen waarbij je ook de tussenantwoorden van studenten kunt beoordelen. Waarom?

“Op niveau 4, het niveau waarop ik lesgeef, moet je bij rekenen sowieso een tussenstap maken, die verdiepingslaag zit er altijd in. Het is zonde als je de basis wel begrijpt maar onderweg ergens de mist ingaat. Als je dat eruit kunt filteren zijn leerlingen toch geholpen, omdat ze ook puntjes kunnen sprokkelen zonder tot het goede eindantwoord te komen. Dus ja, ik ben voorstander. Maar alleen als het digitaal kan.”

 

Waarom alleen als het digitaal kan?

“Ik zou niet meer terug willen naar het verleden, toen alles op papier gebeurde. Eén van de voordelen was echter wel dat je de gedachtegang van een leerling beter kon volgen. Maar negentig papieren toetsen nakijken op tussenstapjes, daar moet ik niet aan denken.”

 

Hoe zetten jullie rekentoetsen in binnen Drenthe College? Summatief? Formatief? Of allebei?

“Allebei. Summatief in die zin dat het meetelt voor de overgang van het eerste naar het tweede jaar. Formatief omdat het voor het diploma rekenen niet meetelt, maar ROC’s wel zelf kunnen beslissen welke eisen ze hanteren om over te gaan. Bij ons moeten studenten op alle vier de domeinen – getallen, verhoudingen, meten en meetkunde, verbanden – gemiddeld een 5,5 halen en minimaal een 3 per domein.”

 

Oproep: docenten gezocht voor pilot ‘Rekenen met tussenantwoorden’

We zijn bezig met de ontwikkeling van een nieuwe digitale toetsvorm, waarbij naast het eindantwoord ook de rekenstappen die de student maakt gevalideerd worden. Rekendocenten kunnen deze toetsen met hun studenten in de praktijk ervaren door mee te doen aan de pilot.

 

Heb jij als docent belangstelling voor rekentoetsen die inzicht geven in de tussenantwoorden die studenten maken? Doe mee aan onze pilot ‘Rekenen met tussenantwoorden’ en maak kennis met deze nieuwe toetsvorm!

 

Wat is volgens jou de meerwaarde van de nieuwe toetsvorm met tussenantwoorden?

“Leerlingen krijgen een eerlijkere kans. Vroeger had ik dat ook toen ik op de havo een wiskundetoets moest doen. Had je bij een ingewikkelde berekening met allerlei tussenstapjes wel de sinus en cosinus goed, maar niet het juiste eindantwoord? Dan kon je daar wel op scoren. Dat is gewoon eerlijk.”

“Bij tussenstapjes heb je ook eerder door: waar neem jij die verkeerde afslag? En je kunt het ook sneller oppikken als iemand helemaal geen rekenfout maakt, maar alleen iets mist tijdens het lezen. Dat kom ik zo vaak tegen. Nog steeds zijn alle rekentoetsen te talig. Je moet goed kunnen lezen om de sommen te kunnen maken.”

“Dat geldt ook voor NT2-studenten. Hun Nederlands is vaak nog niet zo goed, terwijl sommige studenten wel waanzinnig goed kunnen rekenen. Dan gaat iemand de mist in omdat het soms bijna begrijpend lezen is. Dan denk ik: zijn we nou Nederlands aan het toetsen of rekenen? Daar hameren we als rekendocenten overigens al heel lang op.”

 

Waarom zou ik als rekendocent meedoen aan de pilot ‘Rekenen met tussenantwoorden’?

“Om je studenten een eerlijke kans te geven om te laten zien dat ze wel degelijk iets begrijpen van de stof. Om de kansen van je studenten te vergroten. Daarvoor ben je toch ooit het onderwijs ingegaan! Het is gewoon eerlijker.”

 

“‘Luister naar de rekendocenten. Die begrijpen waar mbo-studenten behoefte aan hebben.’ “

 

Tot slot: nog een tip of advies voor andere rekendocenten? Of voor toetsontwikkelaars?

“Ja. Laten we de invloed van wiskundigen beperkt houden in dit verhaal. In de politiek zitten veel figuren die denken dat wiskundeleraren verstand hebben van rekenen. Maar het is een andere tak van sport. Dus luister ook naar de rekendocenten. Die begrijpen waar mbo-studenten behoefte aan hebben.”


Meer weten?

Lees meer over de pilot ‘Rekenen met tussenantwoorden‘ en meld je aan!

Plaats een reactie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *