Terugblik op een roerig onderwijsjaar

Terugblik op coronajaar

Zo vlak voordat we de zomervakantie in gaan, kijken Peter Sonnenberg (productmanager) en Jesús de la Torre y Rivas (trainer, adviseur) nog een keer achterom. Een terugblik getekend door corona, uiteraard, maar vooral ook door vindingrijkheid, door anders denken. Juist dat geeft interessante inzichten. Bij de heren van Bureau ICE komen dan ook ieder voor zich, memorabele momenten naar boven.

Ze zitten bij elkaar, maar dan in de tijdsgeest van nu: hybride werken. Deels thuis, deels op kantoor. Jesús fysiek aanwezig, Peter verschijnt in een laptopscherm op de tafel voor hem. Een hele vooruitgang, want nog maar kortgeleden zat de samenleving een stuk meer op slot. En dat heeft ook z’n weerslag gehad op toetsen en trainingen in mbo-land. Maar was het eigenlijk allemaal wel zo bar en boos? Twee ervaringsdeskundigen laten hun licht schijnen op een bijzonder roerig jaar.

 

Hoe hebben jullie afgelopen jaar ervaren?

Peter: “Het was een jaar van improviseren en naar alternatieven zoeken. Uitstellen en dan ineens snel omschakelen. Niet echt een ‘smooth verloop’ zoals we gewend zijn. Maar het is ons gelukt: door corona hadden we verschillende scenario’s uitgewerkt om toch door te kunnen met trainingen en toetsen. En daar konden we goed mee uit de voeten”

Jesús: “Zo’n raar jaar zorgde ook voor een mooie ontwikkeling. Gevoed door de pandemie kwam niet alleen het kabinet met de vraag: ‘Wat zijn nu essentiële opleidingsbehoeftes?’, die wens tot zelfreflectie kwam ook vanuit het onderwijs zelf: ‘Waarom doen we wat we doen?’ Er was ineens tijd voor bezinning en kritisch kijken naar leerdoelen.”

 

“Het was een jaar van improviseren en dat is ons gelukt” – Peter

 

Wat was binnen dat jaar jullie mooiste moment?

Peter: “Een schot in de roos was voor mij dat we afgelopen jaar besloten om het vaststelproces van examens te faciliteren. In een eigen online omgeving en aan de hand van vragenlijsten en benodigde documenten. Waarom? Omdat dit echt aansluit bij de behoefte van onze klanten dat helemaal zelf te kunnen doen. We kregen daar veel respons op. Dat vind ik mooi.”

Bij Jesús ontstaat een glinstering in zijn ogen. Hij denkt aan iets heel anders en vertelt lachend: “Waar was je toen we begonnen met lesgeven!?” Hij vervolgt: “Dat riep een deelnemer van mijn training voor examencommissieleden. Ik vind het leuk om te horen dat opleiden meer is dan vakinhoudelijke kennis overbrengen. Want deze deelnemer had duidelijk ook behoefte aan andere ‘skills’, zoals omgaan met weerstand van mensen of het samenbrengen van verschillende standpunten. Interessante thema’s voor beginnende docenten.”

 

En op welk gerealiseerd project of initiatief van Bureau ICE zijn jullie trots?

Peter: “We hebben examens ontwikkeld voor pedagogisch medewerkers kinderopvang. Dat hebben we echt samen met instellingen uit het veld gedaan. Een hele mooie stap, omdat we dit voorheen alleen intern ontwikkelden. Nu zijn examens inhoudelijk helemaal toegesneden op de sector.”

Jesús: “We hadden het er in het begin al over. Door corona moesten we ons in rap tempo aanpassen. Dat vraagt wat van mensen. Ik ben er trots op dat dit is gelukt met mijn team. We zijn omgeschakeld naar online, zelfs met trainingen waarvan we op voorhand dachten dat dit niet kon. Corona heeft online trainingen een boost gegeven.”

 

“Een diepe buiging voor alle docenten die juist in deze tijd daadkracht hebben getoond” – Jesús

 

 

De wereld is afgelopen jaar snel veranderd. Welke persoon of instelling uit het onderwijs heeft jullie daarin geïnspireerd?

Peter: “Alderic Weijs, coördinator Taal en Rekenen bij ROC Amsterdam. Zij hebben de nieuwe rekeneisen voor het mbo opgepakt en daar nieuw rekenbeleid op ontwikkeld. Komend jaar gaan ze daar verder mee aan de slag zodat rekeneisen beter aansluiten op het hele onderwijs. Heel vernieuwend.”

Jesús: “Eigenlijk heeft het hele onderwijs mij geïnspireerd. Een diepe buiging voor alle docenten die juist in deze tijd daadkracht hebben getoond. Ze zijn actief gaan nadenken over de inzet van toetsen om de persoonlijke ontwikkeling van studenten te stimuleren.”

 

Wat gaan jullie anders doen na de zomer?

Peter: “Nog meer inzetten op toetsen die leerlingen ondersteunen en niet afrekenen. Een goed voorbeeld daarvan is het doorzetten van de nulmeting zodat je de leerling als uitgangspunt neemt.”

Jesús knikt instemmend: “Klopt. We moeten blijven nadenken over het verbeteren van de kwaliteit, ook als onze manier van toetsen al hoog gewaardeerd wordt.”

 

Tot slot, wat willen jullie meegeven aan iedereen die in het mbo werkt?

Peter benadrukt direct: “De achterstand in het onderwijs valt wel mee. Er zou altijd een focus moeten zijn op wat de student nodig heeft voor de volgende stap. Niet alleen na zo’n coronajaar. Iedereen kan groeien, ook docenten.”

Jesús: “Daar ben ik het mee eens. Tegen een student vertellen dat hij een achterstand heeft, werkt demotiverend. Daarom zeg ik: focus niet op achterstanden, maar op persoonlijke groeimogelijkheden!”

 

Feiten & Cijfers

 


Hoe heb jij als mbo-docent afgelopen schooljaar ervaren?

Wij hebben teruggeblikt, maar zijn vooral benieuwd hoe jullie dit jaar hebben ervaren. Dus heb je een mooie anekdote, interessant inzicht of leermoment? Deel dit met ons via toa@bureau-ice.nl. We zijn benieuwd naar je reactie!

Plaats een reactie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *