Menu
JIJ! toetsing en training in het VO
JIJ! toetsing en training in het VO

Solide examenbeleid

Hoe zorg je ervoor dat toetsing en examinering binnen jouw school aan de gestelde kwaliteitseisen voldoet? Een belangrijke vraag die zowel schoolleiding als docenten en uiteindelijk ook de leerlingen raakt. De minister heeft onlangs aangegeven dat het voor elke school noodzaak is om als vertrekpunt een gezamenlijke visie op toetsing en examinering te ontwikkelen. Een visie die aansluit bij de onderwijsvisie van de school.
Bij Bureau ICE zijn we gespecialiseerd in het begeleiden van scholen om een breed gedragen visie op toetsing te ontwikkelen. Bij dit ontwikkelproces betrekken we alle belanghebbenden, van schoolleider en docenten, tot leerlingen en ouders. In samenwerking zetten we deze visie vervolgens om in concreet toetsbeleid, waarmee je succesvol aan de slag kunt in de praktijk. Visie op examinering zien wij als integraal onderdeel van zo’n ontwikkeltraject. Is examenbeleid voor jullie nu het focuspunt? Dan gaan we graag met jullie aan de slag, zoals met onderstaande inspiratie- en werksessie.

JIJ! Toetsing & Training - docent

JIJ! Inspiratie- en werksessie: Herijken examenbeleid

Wil je met een team van je school op een kritische manier kijken naar je huidige manier van toetsen en examineren? Onze trainers komen bij jou op school voor een inspiratie- en werksessie waarbij het herijken van het examenbeleid het thema is. We verzamelen input voor een schoolbrede visie op toetsing en examinering, waarbij uiteindelijk gezamenlijk kaders voor kwantiteit, kwaliteit en de vorm van examinering worden vastgesteld. De opbouw van de sessie is:

  • Centrale inspiratiesessie over toetsing
    Onderwerpen: toetscultuur, nut en effect van cijfers en kwaliteitsborging schoolexaminering.
  • Werksessie met een of meerdere groepen
    Onderwerpen: visie, inhoud, proces, kwaliteitsborging van examinering.

JIJ! Training: Examencommissie, duidelijke verantwoordelijkheden

Om het proces rond de schoolexamens zorgvuldig te stroomlijnen is een duidelijke verantwoordelijkheidsverdeling binnen de school nodig. Het aanstellen van een examencommissie is hier van belang. In onze trainings- en adviestrajecten rond de examencommissie behandelen we alle rollen en taken van zo’n commissie.

JIJ! Audit toetsbeleid en toetskwaliteit

Met het uitvoeren van een audit heb je als school een rapport in handen met concrete adviezen rond het toetsbeleid en de kwaliteit van toetsing. Het geeft inzicht in de huidige stand van zaken en geeft grip op de zaken die moeten worden aangepakt om het toetsbeleid aan te scherpen. In vijf stappen, waarbij zowel teamleiders als docenten betrokken zijn, werken we toe naar een heldere en transparante situatie.

JIJ! Toetsmeester-traject

In ons Toetsmeester-traject leiden we een groep docenten van je school op tot toetsdeskundige. We kiezen samen de onderwerpen uit ons trainingsaanbod die het meest bij de school passen. In een aantal sessies gaan we daarmee aan de slag. Alle facetten van summatief en formatief toetsen komen aan bod.

Overig aanbod JIJ! Trainingen en workshops

Klik op het plaatje om ons overige trainingsaanbod te bekijken.
Geen enkele training of workshop is hetzelfde, omdat we altijd eerst met jullie bekijken wat het doel is en wat jullie wensen zijn.
Heb je andere wensen? Laat het ons weten, we denken graag met jullie mee om advies- en trainingstrajecten op maat te bieden.

Klik op onderstaande afbeelding de pdf te openen.

Meer informatie