Contact
TOA Examineren In Coronatijd
TOA Examineren In Coronatijd

Examencommissielid startbekwaam

Wat is je taak als examencommissielid?

Als examencommissielid heb je een grote verantwoordelijkheid, de hele examenorganisatie moet natuurlijk goed op orde zijn. Maar wie doet in de examencyclus nu eigenlijk wat, wanneer en waarom? Hoe waarborg je als examencommissie de kwaliteit van de examens en hoe zorg je ervoor dat iedereen zijn verantwoordelijkheden oppakt? En hoe ga je om met de steeds wijzigende omstandigheden door veel onderwijs en examinering op afstand? Hoe ga je om met fraude?

Voor wie?

Deze training is bedoeld voor examencommissieleden die meer zicht willen hebben op de taken en instrumentarium om de kwaliteit van het examenproces te kunnen waarborgen.

Wil je de training met meerdere examencommissieleden van jouw instelling volgen, schrijf jullie dan in voor de Examencommissietraining PDCA

Inhoud en resultaat van de training

In deze training leer je de basisbeginselen van de kwaliteitsborging van examinering in de BPV. Je kent de relevante wet-, regelgeving en ontwikkelingen rondom examinering. Natuurlijk weet je welke taken en verantwoordelijkheden je als examencommissielid hebt. Je hebt zicht op hoe je de taken uitvoert en hoe je de procedures en de bijbehorende formats bewaakt, onder andere door het op- en bijstellen van een jaarplanning  en Plan van Toezicht. Ook de kwaliteitsborgende taken, zoals het nemen van steekproeven, komen aan bod. Deze training geeft je dus voldoende handvatten om je taak als examencommissielid adequaat te kunnen uitvoeren.

Een succesvol afgeronde training belonen we met het Certificaat Examencommissielid startbekwaam PDCA.

Wanneer en kosten?

De eerste training begint op:

Plan – Do:
Op dit moment staan er nog geen nieuwe datums gepland. Neem contact met ons op bij eventuele vragen.

Check – Act:                      
Op dit moment staan er nog geen nieuwe datums gepland. Neem contact met ons op bij eventuele vragen.

De kosten van deze training bedragen € 1.100,-.

Actie

We bieden de training examencommissielid startbekwaam tot en met 30 april met 25% korting aan.

Aanvullende informatie

Na deze training heb je zicht op de basisbeginselen van kwaliteitsborging. Het daadwerkelijk uitvoeren van je taak als examencommissie kan in de praktijk nog best wel lastig zijn. TOA kan je hierbij helpen door coaching on the job, vraag ons naar de mogelijkheden.

Inschrijven